Pressemeldinger

Mitsubishi Electric navngitt på CDPs A-liste for vannStrategier og aktiviteter for å beskytte vannressurser anerkjent for fjerde år på rad

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3336

TOKYO, 17. februar 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at deres forretningsstrategier og -aktiviteter for å beskytte vannressurser har fått en A-listerangering, den aller høyeste, av den ikke-statlige organisasjonen CDP for fjerde år på rad.

Mitsubishi Electric-initiativer for å beskytte vannressurser

  • Grundig forvaltning av vannbruk og -utslipp ved produksjonsbaser i Japan og i utlandet
  • Strebe etter bevaring og effektiv bruk av vann ved å spare og gjenbruke vann
  • Utvikle og ta i bruk vannrensensesystemer som inkluderer ozonteknologi for vannkloakk, fabrikker og offentlige anlegg

Mitsubishi Electrics miljøtiltak er en gjenspeiling av selskapets Miljøvisjon 2021, som legger vekt på å skape et samfunn med lave karbounutslipp og mer gjenvinning samt å respektere biologisk mangfold. Den 13. juni 2019 annonserte selskapet at det vil «beskytte luften, jorden og vannet med våre hjerter og vår teknologi for å opprettholde en bedre fremtid for alle» i dets Miljø- og bærekraftsvisjon 2050*. Denne nye policyen er utviklet for å redusere miljøpåvirkningen i form av globale verdikjeder, energibesparende produkter og systemer samt infrastruktur, for til slutt å virkeliggjøre en bærekraftig fremtid.

  1. *Miljø- og bærekraftsvisjon 2050https://www.mitsubishielectric.com/news/2019/0613-a.html

CDP er en internasjonal, ikke-statlig organisasjon som evaluerer miljøverninitiativene til selskaper og lokale myndigheter. CDP støttes av underskriftene til mer enn 500 investorer som forvalter midler over hele verden på totalt USD 96 milliarder, og sender spørreskjemaer om aktiviteter som påvirker klimaendringer, vannsikkerhet og skoger, og kunngjør deretter deres evalueringer av resultatene. Mer enn 8400 selskaper svarte på den siste åttendegradsevalueringen, rangert fra (A) til (D–).

Mitsubishi Electric fikk også en A–-rangering i kategorien Klimaendringer i 2019.


Merk

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.


Forespørsel

Mediekontakt

Kundeforespørsler