Pressemeldinger

Mitsubishi Electrics nye teknologi styrer og støtter selvgående roboter og utstyr i bygninger ved hjelp av dynamiske bygningskartFor arbeidsbesparende bygningsadministrasjon og smarte bygninger der mennesker og roboter trygt lever side om side

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3333

TOKYO, 4. februar 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har utviklet en teknologi for styring av mobile roboter som brukes til rengjøring, sikkerhet, levering og veiledning i bygninger, i tillegg til neste generasjons elektriske rullestoler, ved hjelp av dynamiske bygningskart* for å oppnå samarbeidende interaksjon mellom roboter og bygningsutstyr, for eksempel heiser og tilgangskontrollsystemer. Ved å støtte sikker og effektiv forflytning av mennesker og selvgående roboter i bygninger forventes den nye teknologien å redusere arbeidsmengden for bygningsadministrasjonspersonell og bidra til å virkeliggjøre smarte bygninger** der mennesker og roboter lever side om side. I tiden fremover vil Mitsubishi Electric fortsette utviklingen av teknologien i samarbeid med utviklere og robotprodusenter, med sikte på å introdusere en kommersiell tjeneste etter mars 2021.

 1. *Mitsubishi Electrics nye tredimensjonale kart for bygninger som viser status for bygningsutstyr (f.eks. heiser og tilgangskontrollsystemer), plassering av robotenheter og fremkommelige ruter
 2. **Bygninger der avansert IoT brukes til energi- og arbeidsbesparende arbeidsmiljøer i bygningen

Animerte lys indikerer bevegelsene til selvgående roboter

Viktige funksjoner

 1. 1)Selvgående roboter forflytter seg effektivt i henhold til et dynamisk bygningskart

  Mitsubishi Electrics nyutviklede dynamiske bygningskart brukes til å styre bevegelsene til flere selvgående roboter inne i en bygning. Når de selvgående robotene bruker heiser eller passerer hverandre i trange ganger, vil systemet automatisk veilede dem langs de beste rutene for å unngå å treffe andre selvgående roboter, komme inn i forbudte områder eller kjøre inn i overfylte heiser. Ved passering gjennom en tilgangskontrollport bruker systemet kartet til å prioritere menneskelige bevegelser, samt til å unngå kollisjoner.
  Heiser og tilgangskontrollsystemer er i tillegg sammenkoblet for å koordinere effektiv og sikker bevegelse av roboter blant folk i hele bygningen, inkludert ved forflytning mellom etasjer.
  Systemet identifiserer også plasseringen til roboter, inkludert når de havarerer, ved å registrere driften til heiser samt robotene for å visualisere hver enhets posisjon på det dynamiske bygningskartet for å ytterligere redusere arbeidsbelastningen for bygningsadministrasjon.

  Kontroll av selvgående roboter ved hjelp av et dynamisk bygningskart

 2. 2)Av sikkerhetsmessige grunner indikerer animerte lys bevegelsene til selvgående roboter

  Animerte lys vises på gulvet foran heiser for å hjelpe folk å forutse bevegelsene til roboter som går inn og ut av heisene, og gjør at folk kan gå inn i og ut av heisene sammen med roboten på en trygg måte. Animerte lys vises også når selvgående roboter beveger seg i andre områder, slik at folk kan passere trygt selv i trange korridorer eller når det er dårlig sikt.


Merk

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.


Forespørsel

Mediekontakt

Kundeforespørsler