Pressemeldinger

Mitsubishi Electric utvikler ny kompakt og svært effektiv nettverninnretningsteknologi for EV-er Optimaliserer forbruk av overflødig elektrisitet generert av solcellesystemer til bruk i hjemmet og vil levere stabil reservestrøm under strømbrudd

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3331

TOKYO, 29. januar 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har utviklet ny, energieffektiv miniatyriseringsteknologi for nettverninnretninger for elektriske kjøretøyer (EV – Electric Vehicles), som vil gjøre det mye lettere å bruke strømmen som er lagret i EV-batterier, i hjemmet. Bruken av denne teknologien da det ble laget en prototyp-nettverninnretning, gjorde at størrelsen kunne reduseres til ca. halvparten av størrelsen på sammenlignbare eksisterende modeller* samtidig som det ble oppnådd ca. 30 % mindre strømtap.** Den kompakte utformingen vil gjøre det mulig å installere nettverninnretningene på trange steder som private garasjer og gjør det enklere å ta dem i bruk i typiske boligmiljøer.
Den nyutviklede teknologien gjør det enklere å forbruke overflødig energi generert av solcellesystemer til boligbruk og gir også boliger en stabil strømforsyning under eventuelle strømbrudd. I tiden fremover har Mitsubishi Electric planer om å masseprodusere små nettverninnretninger med høy effektivitet for EV-er og dermed bidra til å skape et lavkarbonsamfunn gjennom økt bruk av fornybar energi.

 1. *SMART Vehicle to Home (V2H) EVP-SS60B3-M7/Y7/Y7W
 2. **Reduksjon av strømomformingstap ved lav utgangseffekt (0,5 kW)
Fig. 1 Sammenligning av størrelse på eksisterende EV-nettverninnretning og ny prototype

Viktige funksjoner

 1. 1)Høyhastighetsveksling og forbedrede kretser gir en størrelsesreduksjon på nesten 50 %

  EV-nettverninnretninger består i hovedsak av en DC/DC-omformer og en vekselretter som konverterer likestrøm (DC) til vekselstrøm (AC), slik at EV-batteriene kan lades opp og lades ut. Disse omformerne og vekselretterne har induktorer for overføring av elektrisitet til EV-er og strømledninger, noe som forklarer mye av størrelsen på nettverninnretningene. Induktorer spiller en rolle i å fjerne høyfrekvente komponenter i pulsspenning, noe som gir stabil drift av komponentsystemene. Størrelsen på induktoren bestemmes av perioden og amplituden på inngangsspenningspulsen. Det er dermed mulig å redusere denne ved å redusere inngangsspenningen og forkorte pulsperioden.

  Med denne siste utviklingen har Mitsubishi Electric laget en løsning som er i stand til høyhastighetsveksling av strømhalvlederenhetene som brukes i DC/DC-omformere. Dette muliggjør drift med kortere pulsperioder (Fig. 2 og 3). I tillegg gjør demping av spenningssvingningene som kommer som følge av vekslingen av strømhalvlederenheter, at det kan brukes en vekselretterkrets med tre nivåer i vekselretteren (Fig. 2). Dette kan redusere amplituden til spenningen til under spenningen i en konvensjonell vekselretterkrets med to nivåer, slik at inngangsspenningen til induktoren som er koblet til utgangssiden av kretsen, kan reduseres (Fig. 4). Dette gjør at induktoren kan miniatyriseres, og bidrar sammen med den optimaliserte plasseringen av komponenter til en reduksjon i størrelsen på den totale nettverninnretningen på nesten 50 %.

  Fig. 2 Konfigurasjon av ny EV-nettverninnretning
  Fig. 3 Veksling av strømhalvlederenheter, Fig. 4 Reduksjon i amplituden til inngangsspenningen
 2. 2)Høyeffektiv styringsteknologi reduserer strømtap

  Når EV-akkumulatorer brukes i standardhjem, er det typiske strømforbruket mindre enn 1 kW. Reduksjon av strømtap på disse nivåene gjør at overflødig elektrisitet generert av solcellene og lagret i EV-batteriene kan brukes effektivt, noe som resulterer i en reduksjon i elektrisiteten som huseieren må kjøpe. Den nye teknologien er i stand til svært effektiv styring av to DC/DC-omformere med en utgangseffekt på 3 kW. Når utgangseffekten er lav, bruker systemet bare én av omformerne og stopper delvis vekslingen av den aktive omformerens strømhalvlederenheter. Som resultat kan strømtapet i strømhalvlederenheter ved utgangseffekter på 1 kW eller mindre reduseres med ca. 30 %.


Merk

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.


Forespørsel

Mediekontakt

Kundeforespørsler