Pressemeldinger

Mitsubishi Electric utvikler kompakt kunnskapsgjengivelses- og resonneringsløsning med AI for menneske-maskin-grensesnitt

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3330

TOKYO, 28. januar 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har utviklet en kompakt kunnskapsgjengivelses- og resonneringsløsning utformet for bruk i integrerte menneske-maskin-grensesnitt. Den nye utviklingen er basert på selskapets AI-teknologi (Artificial Intelligence, kunstig intelligens) Maisart®* og gjør at kantenheter kan forstå vage brukerkommandoer ved hjelp av ekstrapolering av manglende informasjon. Den oppnår dette ved hjelp av en «kunnskapsgraf» som integrerer brukerinformasjon, enhetsspesifikasjon og -funksjonalitet samt ekstern informasjon, og vil gjøre at responsive og brukervennlige menneske-maskin-grensesnitt kan integreres i forbrukerprodukter som TV-er og bilnavigasjonssystemer.

 1. * Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technologyMaisart

Fig 1: Eksempel på bruk i en TV

Viktige funksjoner

 1. 1)Forstår vage kommandoer ved å utlede manglende informasjon ved hjelp av en kunnskapsgraf

  Denne nye teknologien gjør det mulig å utlede manglende informasjon i talekommandoer ved hjelp av en kunnskapsgraf. Dette er en database som uttrykker hvor relevant informasjon er ved hjelp av tre sett med komponenter – subjekter, predikater og objekter – der brukerinformasjon, enhetsspesifikasjoner og -funksjonalitet samt ekstern informasjon integreres.

  For eksempel, som i fig. 1, når en bruker bare utsteder kommandoen «Skuespiller A» til TV-en før vedkommende forlater huset om morgenen, svarer den nyutviklede løsningen i enheten «Jeg tar opp programmet ‘X’ med skuespiller ‘A'». I dette eksemplet utleder den kunstige intelligensen som er innebygd i løsningen, all den manglende informasjonen på følgende måte. Først identifiserer den brukeren som «mor» ved hjelp av kameraene. Fra kunnskapsgrafen henter den deretter informasjonen at morens favorittprogram er X, skuespiller A medvirker i program X, det begynner kl. 10.00, moren vil ikke være i stand til å se programmet på grunn av dagens gjøremål, og det er for tiden ikke satt på opptak. Ved å bruke denne informasjonen konkluderer til slutt systemet med at moren ønsker å ta opp program X, og handler deretter.

 2. 2)Kompakt resonneringsteknologi muliggjør rask HMI-respons i kantenheter

  Som en del av denne nye løsningen har Mitsubishi Electric utviklet en resonneringsmetodologi som reduserer mengden beregning og minnebruk som er nødvendig for å tolke vage kommandoer. Den oppnår dette gjennom å redusere størrelsen på den nødvendige kunnskapsgrafen ved å justere relevansen med hensyn til brukerkommandoer og følerinformasjon. Dette muliggjør et raskt og følsomt menneske-maskin grensesnitt på kantenhetene.

  Fig. 2: Oversikt over kunnskapsgrafreduksjon

Fremtidig utvikling

Mitsubishi Electric har til hensikt å begynne med å ta denne nye teknologien i bruk i husholdningsapparater og bilnavigasjonssystemer, med sikte på å kommersialisere den fra 2022 og utover. I fremtiden vil selskapet vurdere å bruke teknologien til forespørsler og kvalitetskontrollprosesser innen Mitsubishi Electrics egne interne virksomhet.


Merk

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.


Forespørsel

Mediekontakt

Kundeforespørsler