Pressemeldinger

Mitsubishi Electric utvikler AI-basert luftingsteknologi for biologisk behandling av avløpsvann Vil gi svært energieffektiv behandling av avløpsvann

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3328

TOKYO, 22. januar 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har utviklet luftingsstyringsteknologi for å redusere strømforbruket for forsyning av luft til biologiske reaktorer1 som er viktige for biologisk behandling av avløpsvann. Ved å utnytte selskapets teknologi for kunstig intelligens (AI) Maisart®2, forutsier systemet kvaliteten (ammoniakkonsentrasjon) nøyaktig på vannet som strømmer inn i reaktoren i løpet av de neste timene.

Styringen av luftingsnivåer i individuell del av reaktoren vil oppnå ca. 10%3 reduksjon i total luftingsmengde sammenlignet med de konvensjonelle metodene. Dette vil føre til en reduksjon i strømforbruket på biologiske avløpsbehandlingsanlegg, som forbruker ca. 7 milliarder kWh med strøm årlig, noe som tilsvarer ca. 0,7 % av det totale strømforbruket i Japan.

Selskapet har som mål å kommersialisere driftskontrollsystemer som bruker den nye teknologien, i løpet av regnskapsåret som avsluttes i mars 2021.

 1. 1I generell avløpsbehandling utføres oksideringsbehandling ved hjelp av mikroorganismer for å fjerne ammoniakk og organiske stoffer.
 2. 2Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology. Maisart
 3. 3Basert på resultater fra simuleringer med faktiske data fra avløpsbehandlingsanlegg.

Fig. 1 AI-basert luftingsstyringsteknologi

Viktige funksjoner

 1. 1)AI-basert luftingsstyring ved svært presis forutsigelse av kvaliteten på vannet som strømmer inn i reaktoren

  Selv i klart vær der kvaliteten på vannet som strømmer inn i reaktoren, er relativt stabil, kan ammoniakkonsentrasjonene i vannet variere med så mye som 50 %. I konvensjonelle systemer må det leveres en meget stor mengde luft for å opprettholde kvaliteten på behandlet vann på grunn av forsinkelser i luftingsstyringen, og dermed kan ammoniakkonsentrasjonen midlertidig minke mer enn nødvendig, noe som resulterer i overdreven lufting. (Fig.2)

  For å forbedre reaksjonsfølsomheten kombineres FF-styring (Feed Forward) basert på kvaliteten (ammoniakkonsentrasjonen) på vannet som strømmer inn i reaktoren, med konvensjonell FB-styring (Feedback) basert på den målte verdien av kvaliteten på det behandlede vannet. Selskapets nye algoritme forbedrer reaksjonsfølsomheten ytterligere ved å benytte AI for å forutsi kvaliteten på innstrømmingsvannet de neste timene. Den oppnår dette ved å analysere de gjeldende svingningsmønstrene ved hjelp av en akkumulert database. Ved å søke etter flere datamønstre som ligner på de gjeldende svingningene, og beregning av en anslått verdi ved hjelp av disse mønstrene, kan systemet velge de optimale dataene som det baserer forutsigelsene på. Dette gjør forutsigelsen mindre mottakelig for unormale data forårsaket av faktorer som kraftig regn eller instrumentsvikt. I tillegg kan databasen oppdateres automatisk for å opprettholde nøyaktige forutsigelser. Denne teknologien er spesielt effektiv når flytraten til og/eller ammoniakkonsentrasjonen i vann som strømmer inn i reaktoren, gradvis minker.

  Fig. 2 Dempende virkning av styringsforsinkelse (simuleringsberegninger)

 2. 2)Luftingsstyring på individuell del av reaktoren fører til ca. 10 % reduksjon i totale luftingsnivåer

  I konvensjonelle behandlingsanlegg styres luftingsnivåene i alle deler av reaktoren enhetlig, noe som resulterer i ujevn kvalitet på behandlet vann og overdreven lufting. De nye algoritmene justerer luftingsnivåer nøyaktig ved å påføre vekting på styringsparametrene for hver seksjon. Som resultat kan luftingsnivåene totalt reduseres med ca. 10 % sammenlignet med konvensjonelle metoder, samtidig som kvaliteten på det behandlede vannet opprettholdes.


Merk

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.


Forespørsel

Mediekontakt

Kundeforespørsler