Pressemeldinger

Mitsubishi Electric valgt som foretrukket leverandør av ny satellitt for Innovative Satellite Technology Demonstration-2 Liten satellitt vil være en del av global konstellasjon for levering av nye tjenester

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3325

TOKYO, 23. desember 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har blitt utpekt av Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) som den foretrukne leverandøren av den nye satellitten til Innovative Satellite Technology Demonstration-2. Under programmet har Mitsubishi Electric som mål å etablere en standardisert plattform for utforming, produksjon og drift av små satellitter i 100 kg-klassen med standarddeler for viktige funksjoner som stillingskontroll og strømforsyning. Den nye plattformen vil gjøre det mulig med enhetlige funksjoner og tjenester som leveres via en global konstellasjon av små satellitter.

Gjengivelse av den nye satellitten for Innovative Satellite Technology Demonstration-2 i bane

Oversikt

Innovative Satellite Technology Demonstration-2 er en del av et statlig japansk program som sikter mot stabil forsyning av kjernekomponenter til landets romfartsprogram. Formålet med den nye satellitten utviklet under JAXA for dette programmet er for prøver og demonstrasjoner av utstyr, deler og mikrosatellitter i bane og som er utviklet av private selskaper, universiteter eller andre enheter. Det vil bidra spesielt til å etablere en standardisert plattform for utvikling av små satellitter i 100 kg-klassen utstyrt med standardkomponenter og -utstyr som er utvalgt for bruk av JAXA gjennom en åpen invitasjon i regnskapsåret 2018. Programmet krever at den foretrukne leverandøren utvikler en plattform som vil gjøre det raskere og mindre kostbart å utvikle små satellitter i forhold til utviklingen av mellomstore eller store satellitter. Satellitten skal etter planen skytes opp på et Epsilon bærefartøy fra Uchinoura Space Center i Kagoshima prefektur i Japan i regnskapsåret som avsluttes i mars 2022.

Bakgrunn og fremtidige initiativer

På verdensbasis utvikles det små satellitter for bruk i konstellasjoner som består av flere titalls små satellitter som kommer til å dekke hele verden. Konstellasjonene vil utføre koordinerte operasjoner for en lang rekke nye tjenester, som for eksempel virkelig globalisert Internett-tilgang eller tjenester basert på daglig fotografering av hele verden. Mange tjenester i privat sektor forventer god utnyttelse av små satellitter som dekker hele verden. I tiden fremover vil Mitsubishi Electric utvikle den nye satellitten for Innovative Satellite Technology Demonstration-2 og en standardisert plattform for små satellitter i 100 kg-klassen, som selskapet skal bruke, sammen med sin veletablerte plattform DS2000 for store standardiserte satellitter, for å dekke et stadig voksende behov.


Merk

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.


Forespørsel

Mediekontakt

Kundeforespørsler