Pressemeldinger

Mitsubishi Electric oppnår vellykket feilstrømavbrudd ved hjelp av 160 kV likestrømsskillebryterDen vellykkede testen, som er en del av et prosjekt for Europakommisjonen, vil stimulere utvidelsen av høyspenningsoverføringsnettverk for likestrøm

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3313

TOKYO, 10. oktober 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde at deres prototype av en 160 kV mekanisk HVDC-skillebryter (mekanisk likestrømsskillebryter) har avbrutt toppstrømmen på 16 kA som reproduserer en feil i et virkelig system i løpet av 7 millisekunder: et testkrav spesifisert i PROMOTioN**-prosjektet. Testingen ble gjennomført som en del av det EU-finansierte forskningsprosjektet PROMOTioN på høystrømslaboratoriet KEMA hos DNV GL, en internasjonal testings- og sertifiseringstjeneste basert i Nederland.

Etter den vellykkede testen går Mitsubishi Electric nå videre med kommersialisering av likestrømsskillebryteren. Den anerkjente påliteligheten til komponentene forventes å bidra til å utvikle stabile, pålitelige og økonomiske likestrømsnett.

 1. * High Voltage Direct Current: likestrømsspenning høyere enn 1500 V
 2. ** Progress On Meshed HVDC Offshore Transmission Networks

Prototypen på 160 kV mekanisk likestrømsskillebryter som ble brukt i testene

Bakgrunn og testresultater

HVDC-overføring er et billigere alternativ til vekselstrømoverføring og gir lavere strømtap over lange avstander. Det er effektivt når det gjelder å koble vindparker til havs til strømnett på land i Europa, spesielt i Nordsjøen og Østersjøen. De siste årene har kravet om likestrømsskillebrytere med høyere pålitelighet og lavere kostnad økt, drevet av behovet for å utvide HVDC-overføringsnettverk og sikre mer kontinuerlig og stabil drift.

Vekselstrøm kan avbrytes ved eksisterende nullstrøm hver halve syklus, men når det gjelder likestrømavbrudd, må nullstrøm skapes på kunstig vis, ettersom den mangler naturlig nullstrøm. I tillegg brukes omformere til å konvertere vekselstrøm til likestrøm før overføring, og det er derfor nødvendig å avbryte eventuell unormal strøm før omformerne slår seg av i tilfeller av spenningsfall som oppstår under eventuelle feil. Høyhastighetsavbrudd i løpet av noen få millisekunder er derfor nødvendig for likestrømsskillebrytere. Mitsubishi Electric har greid å avbryte likestrøm med sin prototype på en mekanisk likestrømsskillebryter, som er i stand til å lage nullstrøm på kunstig vis innenfor slike minimale tidsrammer.

Funksjoner for mekanisk likestrømsskillebryter

 1. 1)Avbrudd av unormal strøm i høy hastighet
  • Avbrudd av feilstrøm i høy hastighet virkeliggjøres ved at det brukes elektromagnetiske repulsjonsdrivere i skillebryteren.
 2. 2)Lave overføringstap
  • Mitsubishi Electrics konsept for høyeffektiv HVDC-overføring virkeliggjøres ved å overføre strømmen kun fysisk, noe som innebærer minimalt overføringstap, i motsetning til ved bruk av halvledere.
 3. 3)Lav kostnad og liten størrelse
  • Billig mekanisk kontakt som er mindre mottakelig for driftsforhold, brukes i motsetning til avbruddsmetoder som bruker halvlederelementer. Rimelige, små beskyttelsesinnretninger for HVDC-overføring kan virkeliggjøres, uten behov for rentroms- og kjølesystemer.

Merk

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.


Forespørsel

Mediekontakt

Kundeforespørsler