Pressemeldinger

Mitsubishi Electric skal foreta testing av «dynamiske skilt» og sikter mot internasjonal standardisering

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3296

TOKYO, 26. august 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de vil foreta en formell testing av sine «dynamiske skilt», en ny teknologi som gjør det mulig å projisere animerte bilder som retningsanvisninger og varsler på gulvene i offentlige anlegg og andre bygninger. Arenaen for testingen, som tar sikte på å fremme den internasjonale standardiseringen av symbolene som brukes i dynamiske skilt, samt deres bruk, blir Musashino Forest Sport Plaza i Chofu by i Tokyo. Testingen vil bli gjennomført under den internasjonale rullestolbasketballkonkurransen for menn, «Mitsubishi Electric WORLD CHALLENGE CUP 2019» som arrangeres der fra 29. august til 1. september 2019.

Testingen vil bli gjennomført som en del av initiativet «International Standardization of Dynamic Sign», et felles foretagende av National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) og Mitsubishi Electric, en del av et prosjekt bestilt av Økonomi-, handels- og industridepartementet til Japanese Standards Association.

Bruk av dynamiske skilt vil gjøre det enklere og mer praktisk for besøkende å finne veien på store anlegg. Mitsubishi Electric tar dermed sikte på å bidra til å virkeliggjøre et samfunn hvor alle får like enkel tilgang, samt til å oppnå FNs bærekraftsmål.

  • Eksempel på dynamisk skilt

  • Bilde av testinger

Bakgrunn

Selv om animerte dynamiske skilt allerede har blitt tatt i bruk i Japan og i andre land, er det for øyeblikket ingen allment aksepterte standarder som regulerer synlighet eller symbolene som brukes. Denne testingen, et japanskledet globalt initiativ, utgjør det første forsøket på å standardisere bruksområdene og anvendelsen.

Internasjonal standardisering

Mitsubishi Electric har allerede gjennomført testinger av dynamiske skilt på offentlige anlegg som togstasjoner og ved sportsarrangementer. Selskapets analyse av data som disse testingene gav, bekreftet at det er en effektiv løsning på problemene med synlighet og upraktiskhet som man står overfor i slike anlegg, og øker brukervennligheten betraktelig.

Ved hjelp av de innsamlede dataene har Mitsubishi Electric definert kriterier, inkludert synlighet og utformingen av spesifikke symboler, og foreslår i samarbeid med AIST globalt standardiserte formater for disse til International Organization for Standardization (ISO). Som en del av kravene for denne standardiseringen skal selskapet foreta testinger av dynamiske skilt som tilbyr veiledning til arenaseter og til heiser, som bruker innhold i samsvar med de foreslåtte standardene.

Ved hjelp av disse utprøvingene og relaterte aktiviteter ønsker Mitsubishi Electric å bidra til anlegg som gir enkel tilgang til alle mennesker, og håper mer generelt å fremme fordelene med dynamiske skilt til samfunnet i sin helhet.


Merk

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.


Forespørsel

Mediekontakt

Kundeforespørsler