Pressemeldinger

Mitsubishi Electric igjen navngitt som en del av FTSE4Good Index Series

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3292

TOKYO, 31. juli 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har blitt navngitt for tredje år på rad som en del av FTSE4Good Index Series og FTSE Blossom Japan Index.

FTSE4Good Index Series og FTSE Blossom Japan Index ble opprettet av FTSE Russell, en global indeks- og dataleverandør, for å måle hvor godt selskaper implementerer god praksis innen miljø, samfunn og ledelse (ESG). FTSE4Good Index Series og FTSE Blossom Japan Index er mye brukt til å opprette og vurdere ansvarlige investeringsfond og andre produkter.

Mitsubishi Electric, som er opptatt av å oppfylle FNs mål for bærekraftig utvikling (SDG = Sustainable Development Goals), skaper verdi ved å samtidig fokusere på bærekraft og sikkerhet, trygghet og komfort, som uttrykt i selskapets slagord, Changes for the Better (Endringer til det bedre).


Merk

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.


Forespørsel

Mediekontakt

Kundeforespørsler