Pressemeldinger

Mitsubishi Electric utvikler AI-basert diagnoseteknologiAI reduserer utstyrets nedetid og forbedrer produktiviteten på fabrikker og anlegg

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3290

TOKYO, 8. juli 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har utviklet det som antas å være verdens første diagnoseteknologi basert på selskapets merkevareregistrerte AI-teknologi Maisart®*1. Den bruker maskinlæring til å analysere sensordata og deretter generere en modell av en produksjonsmaskins overgang mellom ulike driftstilstander, slik at teknologien kan registrere maskinavvik raskt og nøyaktig for forbedret produktivitet på fabrikker og anlegg.

  1. *1 Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology (Mitsubishi Electrics AI skaper det aller beste innen teknologi)

Konvensjonell og ny teknologi for registrering av avvik

Viktige funksjoner

  1. 1)Bruker kunstig intelligens (AI) for nøyaktig registrering av maskinavvik basert på modell av driftsoverganger
    • I motsetning til konvensjonell diagnoseteknologi, som bruker de samme betingelsene for avviksregistrering uavhengig av maskinens gjeldende driftsstatus, analyserer den nye AI-teknologien sensordata for å automatisk generere en modell av maskinens overgang mellom ulike driftstilstander, og bruker deretter modellen til å angi optimale betingelser for å oppdage avvik under all drift.
    • Tegn på maskinfeil kan oppdages nøyaktig før faktiske sammenbrudd, noe som bidrar til å redusere arbeidet forbundet med å utføre vedlikehold og håndtere nedetid på fabrikker og anlegg.
  2. 2)AI forenkler innføring av avviksregistreringssystemer
    • Den nye AI-teknologien eliminerer kompliserte manuelle innstillinger for å forenkle innføringen av avviksregistreringssystemer.Merk

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.


Forespørsel

Mediekontakt

Kundeforespørsler