Pressemeldinger

Mitsubishi Electric utgir miljørapport for 2019Bekrefter jevn utvikling i første året av niende miljøplan

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3289

TOKYO, 28. juni 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at Miljørapport 2019 er publisert. Der dokumenteres resultatene av miljøtiltakene som Mitsubishi Electric gjennomførte i regnskapsåret som ble avsluttet i mars 2019. Rapporten bekrefter en positiv utvikling i reduksjon av CO2 fra produksjon og lavere ressursbruk, som bidro til å overgå årlige mål under Mitsubishi Electrics niende treårige miljøplan frem til regnskapsåret 2021. Planen legger vekt på reduserte karbonutslipp, økt resirkulering og større harmoni med naturen.

Viktige initiativer og resultater i regnskapsåret 2019

 1. 1) Opprette lavkarbonsamfunn: redusere utslipp av klimagasser i både produksjon og bruk
  I det nylig avsluttede regnskapsåret 2019 ble de totale CO2-utslippene fra produksjon (andre klimagasser enn CO2 konvertert til CO2-masse) redusert til 1,3 millioner tonn, som var bedre enn målet på 1,43 millioner tonn, takket være tiltak som innføring av høyeffektivt utstyr og revidert drift*1. CO2-utslipp fra energibruk, som var forventet å stige med 60 000 tonn på grunn av økt produksjon i løpet av året, steg faktisk med bare 30 000 tonn på grunn av innføringen av høyeffektivt, energibesparende utstyr og nye tiltak for å eliminere avfall ved produksjonsanlegg. Andre klimagassutslipp enn CO2 endte på 180 000 tonn (CO*2-ekvivalenter2), betydelig lavere enn målet på 250 000 tonn, og ble oppnådd ved å bytte til kjølemidler med lav GWP-verdi (Global Warming Potential) og forbedret drift.

  CO2-utslipp fra produkter i bruk i markedet ble redusert med 36 prosent sammenlignet med målet på 35 prosent. Bidragsvolum for reduksjon av CO2-utslippene fra bruk av produkter var 77 millioner tonn, som overstiger målet på 70 millioner tonn. Den sterke reduksjonen ble oppnådd gjennom energibesparelser oppnådd med strømenheter, klimaanlegg, varmtvannsystemer osv.
  1. *1CO2-utslippskoeffisient på 0,487 t-CO2/MWh fra The Federation of Electric Power Companies of Japan i regnskapsåret 2013
  2. *2GWP-verdi fra andre klimagasser enn CO2 basert på verdiene som brukes i Klimapanelets andre hovedrapport fra 1995

 2. 2) Skape resirkuleringssamfunn: reduksjon av produktstørrelser og -vekt for å kutte bruk av ressurser og vann
  Ressursbruken ble redusert med 45 prosent sammenlignet med regnskapsåret 2001, noe som overgikk målet på 40 prosent, ved å redusere størrelse og vekt på produkter som gassfylte effektbrytere, servomotorer og store videosystemer.

  Vannbruken per salgsenhet ble kuttet med 23 prosent sammenlignet med regnskapsåret 2011, som er langt høyere enn målet på 8 prosent (beregnet ved å legge ett prosentpoeng til reduksjonsverdien hvert år fra regnskapsåret 2011). Globale tiltak inkludert mer resirkulering av vann i produksjonsprosesser og gjenbruk av avløpsvann som tidligere ble dumpet.

  Mitsubishi Electric og dets tilknyttede selskaper i Japan oppnådde sine mål for effektiv bruk av ressurser i form av endelig verdi for ressursavhending, men verdien på 0,52 prosent for utenlandske datterselskaper nådde ikke målet på 0,5 prosent til tross for forbedret ytelse i denne kategorien i foregående år.


 3. 3) Skape samfunn som er i pakt med naturen: utvide aktiviteter rundt biologisk mangfold ved anlegg i Japan
  For å bidra til å bevare biologisk mangfold, inkludert sjeldne og endemiske arter, utfører gruppen biologiske undersøkelser ved 24 anlegg i Japan og har også aktiviteter for å bedre miljøet. 4000 voksne og barn var med på utflukter i naturen, gjennomført under initiativene Mitsubishi Electrics friluftsklasserom og skogvernprosjektet Satoyama, som var i tråd med det som var planlagt.


Merk

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.


Forespørsel

Mediekontakt

Kundeforespørsler