Pressemeldinger

Mitsubishi Electric presenterer konsernets Miljø- og bærekraftsvisjon 2050Langsiktige miljøtiltak frem til 2050 for et gjenvinningsbasert samfunn med lave karbonutslipp

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3285

TOKYO, 13. juni 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) presenterte i dag selskapets Miljø- og bærekraftsvisjon 2050 for å redegjøre for hvordan selskapet vil takle langsiktige miljøproblemer og skape nye verdier for en bærekraftig fremtid mot 2050.

Formålet med Miljø- og bærekraftsvisjon 2050

Under selskapets Miljøvisjon 2021* har Mitsubishi Electric innført tiltak for å realisere et gjenvinningsbasert samfunn med lave karbonutslipp, som fungerer i harmoni med naturen. Dette gjenspeiler Mitsubishi Electrics beslutning om å drive som et selskap som tar samfunnsansvar. Selskapets nye Miljø- og bærekraftsvisjon 2050 ser frem mot april 2021 og langt fremover enn det, og gjør miljøvern til en enda større prioritet for selskapet og stipulerer økte initiativer i forbindelse med dette formålet. Visjonen fastlegger Mitsubishi Electrics fremtidige kurs for å implementere viktige tiltak basert på selskapets Miljøerklæring og Tre retningslinjer for miljøtiltak mot 2050.

  1. *https://www.MitsubishiElectric.com/en/sustainability/environment/policy/ev2021/index.html

Miljøerklæring

«Beskytte luften, jorden og vannet med våre hjerter og vår teknologi for å opprettholde en bedre fremtid for alle.»

Tre retningslinjer for miljøtiltak

  1. Mitsubishi Electric Group skal benytte ulike teknologiske aktiva på omfattende forretningsområder for å løse forskjellige miljøproblemer, inkludert klimaendringer, ressursgjenvinning og harmoni med naturen i hele verdikjeden.
  2. Utfordre til å utvikle forretningsinnovasjoner for fremtidige generasjoner Mitsubishi Electric Group skal dra veksler på interne og eksterne styrker, kombinere dem når det er nødvendig for å løse vanskelige problemer, og ta utfordringen med å utvikle teknologi og forretningsinnovasjoner for fremtidige generasjoner.
  3. Offentliggjøre og dele nye verdier og livsstiler Mitsubishi Electric Group skal fremme aktiv dialog, aktivt samarbeid og felles produksjon med mange personer og enheter utenfor konsernet, og offentliggjøre og dele nye verdier og livsstiler som vil føre til et komfortabelt liv, i harmoni med naturen.

Merk

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.


Forespørsel

Mediekontakt

Kundeforespørsler