Pressemeldinger

Mitsubishi Electric kjøper opp ICONICS, Inc. i USAVil forbedre programvareproduktserien for å styrke den integrerte FA-IT-løsningen e-F@ctory

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3282

TOKYO, 13. mai 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de vil kjøpe opp de resterende aksjene i ICONICS, Inc., et amerikansk programvareselskap som fokuserer på SCADA*1-, IoT-, mobil-, analyse- og skyprogramvareprodukter for produksjons-, industri- og bygningsautomatiseringsmarkedene, for å gjøre selskapet til et heleid datterselskap innenfor Mitsubishi Electric Group. Mitsubishi Electric sikter på å forbedre sin programvareproduktserie for å realisere e-F@ctory*2, inkludert Edge Computing, ved å kombinere ICONICS' programvareutviklingsevner og Mitsubishi Electrics fabrikkautomatiseringsteknologi.

Oppkjøpet er gjenstand for lovbestemt godkjenning og andre vanlige avslutningsvilkår, og forventes å være avsluttet innen Mitsubishi Electrics regnskapsår som avsluttes i mars 2020.

  1. *1 Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) er en programvare som brukes sammen med programmerbare logiske styringsenheter eller andre automatiseringsprodukter for å overvåke, eller samle inn data fra, produksjonssteder.
  2. *2e-F@ctory er en integrert løsning basert på fabrikkautomatisering (FA) og informasjonsteknologi for å redusere de totale kostnadene for utvikling, produksjon og vedlikehold av produkter.

Om ICONICS

Selskapets navn ICONICS, Inc.
Konsernsjef Russell L. Agrusa
Økonomidirektør James L. Kent
Beliggenhet 100 Foxborough Boulevard, Foxborough, MA 02035, USA
Grunnlagt Juni 1986
Virksomhet Programvareutvikling og salg av samt tjenester for SCADA-, IoT- og skyløsninger
Nettsted http://iconics.com/

Bakgrunn

Ettersom etterspørselen etter datautnyttelse med IoT-teknologi i produksjonsbransjene øker, har Mitsubishi Electric – basert på sitt e-F@ctory-konsept – lansert programvareprodukter som er kompatible med Edgecross*3-plattformen. ICONICS har utviklet og tilbudt konkurransedyktige programvareprodukter for en rekke forretningssektorer som industriautomatisering, og de har etablert teknologi og bemerkelsesverdig kunnskap for utvikling av industriprogramvare for SCADA-, IoT-, mobil-, analyse- og skybaserte løsninger.

Gjennom dette oppkjøpet har Mitsubishi Electric som mål å styrke sine utviklingsmuligheter ved å integrere ICONICS' tekniske ferdigheter, ekspertise og teknologi for utvikling av programvareprodukter for å realisere e-F@ctory. I tiden fremover vil Mitsubishi Electric tilby ulike typer programvareprodukter for å dekke datautnyttelsesbehov i produksjonsbransjer og dermed bidra til økt produksjonsproduktivitet og -kvalitet.

  1. *3 Edgecross er en åpen programvareplattform fra Japan som støtter Edge Computing og FA-/IT-integrering


Merk

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.


Forespørsel

Mediekontakt

Kundeforespørsler