Pressemeldinger

Mitsubishi Electric Corporation investerer i Realtime Robotics, Inc.Vil bruke det nyetablerte firmaets nyskapende teknologi for å forbedre ytelse og sikkerhet i industrirobotsystemer omgående

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3281

TOKYO, 8. mai 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har tatt en eierandel i Realtime Robotics, Inc., et nyetablert amerikansk teknologifirma som utvikler og selger teknologi for bevegelsesplanlegging*1. Finansiering fra Mitsubishi Electric forventes å akselerere utviklingen av industrirobotsystemer som gir bedre sikkerhet og ytelse.

  1. *1Bevegelsesplanlegging er prosessen for beregning og fastsetting av den optimaliserte banen som en robot bør ta for å nå et mål uten å kollidere med noen hindring. Realtime Robotics’ løsning for bevegelsesbaneplanlegging utfører de nødvendige beregningene i sanntid.

I tiden fremover forventer Mitsubishi Electric å lansere nye industrirobotsystemer som integrerer Realtime Robotics’ bevegelsesplanleggingsteknologi innen 2020. Samtidig kommer Mitsubishi Electric også til å fortsette med å samarbeide med andre selskaper for å ytterligere forsterke smartproduksjonsløsningene med innovativ teknologi.

Om Realtime Robotics

Selskapets navn Realtime Robotics, Inc.
Konsernsjef Peter Howard
Beliggenhet 27-43 Wormwood St, Suite 110, Boston, MA 02210, USA
Grunnlagt Mars 2016
Virksomhet Utvikling av dedikerte prosessorer og dedikert programvare basert på bevegelsesplanleggingsteknologi for industriroboter og autonome kjøretøyer.
Nettadresse (åpner et nytt vindu)http://rtr.ai/

Bakgrunn

Mens antall arbeidere minsker og arbeidskostnader øker i ulike markeder over hele verden, fortsetter viktigheten og nødvendigheten av industrirobotsystemer å vokse. Mitsubishi Electric møter allerede behovene i slike markeder med MELFA-serien med industrirobotsystemer, som tar i bruk en pick-and-place-kontrolløsning med høy hastighet og høy nøyaktighet basert på synsevne, Force-sensorer og Maisart®*2AI-teknologi. Industrikunder bruker nå løsningen til å supplere deres begrensede menneskelige ressurser med avanserte robotsystemer.

  1. *2Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology

Merk

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.


Forespørsel

Mediekontakt

Kundeforespørsler

E-post: (e-postkobling)taskhot@rj.MitsubishiElectric.co.jp