Pressemeldinger

Mitsubishi Electrics med nytt anlegg i Tsjekkia for produksjon av motorer og vekselrettere for elkjøretøyVil støtte utvidelsen av virksomheten for elkjøretøy i Europa

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3266

TOKYO, 6. mars 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de vil starte byggingen av et nytt anlegg på området til datterselskapet Mitsubishi Electric Automotive Czech s.r.o (MEAC) i Slaný i Tsjekkia. Med den nye fabrikken vil MEAC kunne øke masseproduksjonen av motor- og vekselrettersystemer for elkjøretøy, som selskapets ISG-systemer (Integrated Starter Generator – integrert startmotordynamo) for 48 V hybridkjøretøy*, som forventes å oppleve en rask vekst i etterspørselen, spesielt i Europa.

  1. *Mitsubishi Electric begynner å masseprodusere bilbransjens første veivakselmonterte ISG-system for 48 V hybridkjøretøyer http://www.mitsubishielectric.com/news/2017/1026-b.html (26. oktober 2017)
  • Bilde av det nye anlegget ved MEAC

Mitsubishi Electric tar sikte på å utvide virksomheten innen bilutstyr og er i ferd med å utvikle en rekke avanserte bilprodukter ved å ta i bruk den omfattende merkevarebeskyttede teknologien innen feltene kraftelektronikk, kjøretøyintegreringskontroll og spolevikling med høy tetthet for motorer.

Oversikt over MEACs nye anlegg

Beliggenhet Slaný i Tsjekkia
Bygningsareal Én etasje og totalt gulvareal på 9880 m2
Formål Produksjon av motorer og vekselrettere for elkjøretøy
Investering 1 200 millioner JPY
Idriftssetting April 2020
Miljøtiltak LED-belysning, klimaanlegg fra Mitsubishi Electric med kombinert kjølemiddel/vann (bruk av kjølemiddel med lav GWP-verdi / samsvar med europeisk miljøstandard)

Om MEAC

Representant Shigeru Shiroyama
Ansatte 423
Beliggenhet Politickych veznu 1564 274 01, Slaný, Tsjekkia
Investeringsforhold Mitsubishi Electric Corporation 90 %
Mitsubishi Electric Europe, B.V. 10 %
Kapital 350 000 000 CZK
Hovedprodukter Produksjon og salg av ISG motorer, dynamoer, startmotorer, elektriske servostyringsmotorer og kontrollenheter

(per slutten av januar 2019)

Merk

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.


Forespørsel

Mediekontakt

Kundeforespørsler