FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3262

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

Mitsubishi Electric leverer toginformasjonsovervåkings- og analysesystem for Tokyo Metros nye tog i 2000-serien på Marunouchi-linjen

Gjør full bruk av IoT og stordata for å realisere sikrere og mer pålitelig togdrift

PDF-versjon (PDF:166.2KB)

TOKYO, 19. februar 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har levert sitt TIMA-system (Train Information Monitoring and Analysis) til de nye togene i 2000-serien på Marunouchi-linjen som drives av Tokyo Metro Company. Fra 23. februar 2019 kommer TIMA til å muliggjøre raskere reaksjoner på driftsproblemer og optimalisere tidspunkt for inspeksjoner og utskifting av deler. Det nye systemet vil gjøre full bruk av IoT og stordatavisualisering og analyse av informasjon innhentet fra tog i trafikk for ekstra sikre og pålitelige togoperasjoner.

Oversikt over Mitsubishi Electrics TIMA

Tog i 2000-serien på Marunouchi-linjen på Tokyo Metro

Mitsubishi Electric vil støtte TIMA ved å levere IoT-baserte tjenester til Tokyo Metro for overvåking og analyse av data for å optimalisere tidspunktet for planlagt og tilstandsbasert vedlikehold. I tillegg vurderer Tokyo Metro å bruke utvalgte stordata samlet inn og lagret med TIMA som åpne data for passasjertjenester med merverdi levert via smarttelefonapper eller annen teknologi.

Marunouchi-linjen driver 336 jernbanevogner på en 24,2 km lang linje som har 28 togstasjoner. Den går mellom Ogikubo stasjon i Vest-Tokyo og Ikebukuro stasjon i Nord-Tokyo, og passerer gjennom det sentrale Tokyo og forretningsstrøket Marunouchi, som den har blitt oppkalt etter. Den hadde et gjennomsnittlig daglig passasjerantall på rundt 1,6 millioner passasjerer i 2017, ifølge Tokyo Metro.

Funksjoner

1)
Visualisering av status for vogner i trafikk ved å samle inn informasjon for datasenterbehandling
– Mitsubishi Electrics nyeste TIS (Train-control Information Management System) samler inn informasjon om tog i trafikk, som plassering, innvendig temperatur og antall personer ombord, og overfører informasjon til et datasenter via en trådløs dataforbindelse med høy hastighet og stor kapasitet for å bidra til å visualisere gjeldende status for tog og for å sammenligne med lagret informasjon om nødvendig.
– Visualisering av vognstatusen inkludert de historiske dataene oppnås ved å lagre den innsamlede informasjonen.
2)
Rask, presis informasjonsdeling mellom togoperatøren og kontrollsenterpersonell for å minimere togets nedetid
– TIS overvåker utstyret ombord og gir raskt varsler om avvik, for eksempel feilstatus og togplassering, til kontrollsenteret og depotene via et datasenter.
– Togførerens førerhusskjermer kan sees av kontrollsenteret og depotene for rask, presis informasjonsdeling for å gjøre effektive mottiltak enklere og dermed minimere togets nedetid.
3)
Fremtidig mulighet til analyse av togutstyrsdata for å optimalisere tidspunktet for inspeksjonspunkter og perioder mellom utskifting av deler
– Togutstyrsdata, for eksempel strøm og spenning, innsamlet med TIS kan analyseres for å optimalisere tidspunktet for inspeksjoner og utskifting av deler.
– Realiserer optimalisering av kontrollpunkter og periode mellom utskifting av deler basert på resultatene fra stordataanalyse samlet inn fra utstyr ombord.

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.