FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE åpent hus for forskning og utvikling

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

Mitsubishi Electric avdekker ny teknologi på årlig åpent hus for forskning og utvikling

PDF-versjon (PDF:241.4KB)

TOKYO, 13. februar 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde seks nye teknologier, som er beskrevet nedenfor, under sitt årlige åpne hus for forskning og utvikling avholdt i dag ved hovedkvarteret i Tokyo i Japan, inkludert tre AI-teknologier som bruker selskapets egen Maisart®*-AI.

*Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology (Mitsubishi Electrics AI skaper det aller beste innen teknologi)

Mitsubishi Electrics strategi for forskning og utvikling

Mitsubishi Electrics raske trinnvise lærings-AI reduserer tiden for læring av bevegelser
Ideell for effektiv oppstart av produksjonsustyr

Selskapet kunngjorde i dag at de har utviklet en kunstig intelligens (AI)-teknologi som er i stand til rask trinnvis læring ved hjelp av en simulator for å effektivt fullføre bevegelseslæring på relativt kort tid ved hjelp av selskapets Maisart AI-teknologi.

https://no.mitsubishielectric.com/no/news-events/releases/global/2019/0213-b/index.html

Atferdsanalyse-AI oppdager små forskjeller i menneskelige bevegelser
Oppnår rask analyse uten tidligere maskinlæring

Selskapet kunngjorde i dag at de har utviklet en unik kunstig intelligens (AI) for atferdsanalyse ved hjelp av selskapets AI-teknologi Maisart.

https://no.mitsubishielectric.com/no/news-events/releases/global/2019/0213-c/index.html

Mitsubishi Electric utvikler superkompakt strømenhet og elektrisk maskin med høy strømtetthet for elektrisk hybridkjøretøy
Den vil øke plassen i kupeen samtidig som drivstoffeffektiviteten forbedres for elektriske hybridkjøretøyer

Selskapet kunngjorde i dag at de har utviklet det som antas å være verdens minste strømenhet for et tomotors elektrisk hybridkjøretøy (to vekselrettere og én omformer), med et volum på bare 2,7 l og som tilbyr en verdensledende strømtetthet på 150 kVA/l.

https://no.mitsubishielectric.com/no/news-events/releases/global/2019/0213-d/index.html

Mitsubishi Electric utvikler robuste sensorer for autonom kjøring
Gjør at systemer for autonom kjøring og kjøreassistansesystemer kan fungere selv i tett tåke eller kraftig regn

Selskapet kunngjorde i dag at de har utviklet sensorteknologi for svært nøyaktig registrering av områder rundt kjøretøyer selv i tett tåke eller kraftig regn.

https://no.mitsubishielectric.com/no/news-events/releases/global/2019/0213-e/index.html

Mitsubishi Electric utvikler simuleringsteknologi for ZEB-drift
Bidrar til å fastsette ideelle innstillinger for energisparing og komfortnivåer i nullenergibygninger

Selskapet kunngjorde i dag at de har utviklet en simuleringsteknologi for å anslå energiforbruk og komfortnivåer for å drive nullenergibygninger (ZEB – net Zero Energy Buildings).

https://no.mitsubishielectric.com/no/news-events/releases/global/2019/0213-f/index.html

Mitsubishi Electric utvikler flerspråklig talegjenkjenningsteknologi som automatisk identifiserer hvilket språk som snakkes

Vil bidra til å realisere talegrensesnitt som er meget godt egnet for en lang rekke situasjoner, ved å bruke selskapets kompakte AI Maisart til å samtidig identifisere og forstå talespråk, selv når flere mennesker snakker

Selskapet kunngjorde i dag at de har utviklet det selskapet mener er verdens første teknologi som er i stand til svært nøyaktig flerspråklig talegjenkjenning uten å bli informert om hvilket språk som snakkes.

https://no.mitsubishielectric.com/no/news-events/releases/global/2019/0213-g/index.html

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.