FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3252

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

Mitsubishi Electric utvikler sikkerhetsteknologi for å oppdage angrep på utstyrssensorer

Verdens første angrepsalgoritme for sensorer som brukes i droner, biler, produksjonsutstyr m.m.

PDF-versjon (PDF:179.6KB)

TOKYO, 7. februar 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har utviklet det som antas å være verdens første sensorsikkerhetsteknologi som oppdager målingsdatainkonsekvenser ved å integrere en merkevarebeskyttet algoritme i sensorfusjonsalgoritmer, som kombinerer flere sensorer for målinger som brukes i den automatiske styringen av droner, enheter i kjøretøy, produksjonsutstyr m.m. I tiden fremover vil selskapet fortsette utviklingen med sikte på å kommersialisere teknologien fra år 2020 og fremover.

Brukseksempel med drone

Viktige funksjoner

Mitsubishi Electrics nye algoritme oppdager ondsinnede angrep basert på mer enn 42 % inkonsekvenser i målingsdata. Hvis det for eksempel er ultrasoniske angrep på droner, beregnes jordens magnetisme eller tyngdekraft på to måter ved hjelp av mellomverdier i sensorfusjonsalgoritmen, og eventuelle forskjeller mellom de to resultatene behandles som inkonsekvens.

Den nye algoritmen kan implementeres rimelig som tilleggsprogramvare i eksisterende signalbehandlingskretser for sensorer uten behov for å legge til eller endre maskinvare. Nøyaktigheten av sensormålingene reduseres ikke.

Sammenligning

  Funksjon Forstyrrelseskorrigering
(varme, magnetisme osv.)
Angrepsregistrering
Utviklet teknologi Sensorangrepsregistrering Mulig Mulig
Konvensjonell teknologi Sensorfusjon Mulig Umulig

Bakgrunn

Sensorbasert automatisk kontroll blir stadig mer vanlig på hverdagslige bruksområder som droner, utstyr i kjøretøyer samt produksjonsinnretninger, noe som øker behovet for cybersikkerhetsmottiltak. Sensorfusjonsalgoritmer, som kombinerer flere sensorer for måling, spiller en nøkkelrolle i automatisk kontroll, men sikkerhetsytelsen var ikke bevist.

Som svar utviklet Mitsubishi Electric det som antas å være verdens første sensorsikkerhetsteknologi som oppdager inkonsekvenser i sensormålinger under ondsinnede angrep. Utviklingen ble delvis støttet av virksomhet i regi av New Energy and Industrial Technology Development Organisation (Nedo) under Japans nasjonale forsknings- og utviklingsbyrå.

Detaljer

1)
Angrepsregistreringsalgoritme for sensorer
Til nå har det ikke eksistert effektive mottiltak for ondsinnede angrep som påfører sensorer unormale signaler. Sensorfusjonsalgoritmer, som kombinerer flere sensorer for måling, ble antatt å gi angrepsmotstand samt målinger med høy nøyaktighet, men på grunn av kompleksiteten til algoritmer og vanskelighetene med å skape et evalueringsmiljø hadde det ikke blitt bevist at algoritmene faktisk var motstandsdyktige mot angrep eller under hvilke forhold angrep kunne lykkes relativt enkelt.

Mitsubishi Electric så muligheten til å bruke de interne beregningene til sensorfusjonsalgoritmer og har utnyttet disse beregningene i en ny integrerbar angrepsregistreringsalgoritme. Ondsinnede angrep blir oppdaget på grunnlag av inkonsekvenser mellom målinger fra forskjellige sensorer, for eksempel kompass, gyroskoper og/eller akselerometre som brukes til automatisk kontroll av droner. Algoritmen går ikke på akkord med beregningshastigheten fordi den utnytter mellomverdier som er beregnet av sensorfusjonsalgoritmen.

Mitsubishi Electric skapte også et avansert evalueringsmiljø som bruker unormale signaler individuelt for hver sensor, for eksempel en drones kompass, gyroskop og akselerasjonsmåler, samt simultant til flere sensorer. Ved å bruke dette miljøet har Mitsubishi Electric bekreftet betydelige forskjeller mellom forstyrrelser som skyldes naturlige fysiske fenomener, og målingsinkonsekvenser som skyldes ondsinnede cyberangrep.
2)
Rimelig implementering i selvstyrte enheter med sensorer
Den nye sensorsikkerhetsteknologien kan legges til enheter som droner til lave kostnader, fordi den kan implementeres i eksisterende sensorsignalbehandlingskretser uten å måtte endre maskinvaren eller legge til noe som helst annet.

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.