FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3251

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

Mitsubishi Electric utvikler passiv kontrollenhet for kabelsvaiing for heiser i høyhus

Bidrar til å redusere nedstengninger av heiser i sterk vind og under jordskjelv

PDF-versjon (PDF:272.3KB)

TOKYO, 7. februar 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har utviklet en enhet som passivt kontrollerer kabelsvaiing når heiser i høyhus svaier på grunn av sterk vind eller lavfrekvente jordskjelv. Ved å gjøre det mulig for heisene å fortsette driften under slike forhold vil den nye enheten bidra til å stabilisere heisdriften og bidra til økt brukervennlighet.

Kontrollteknologi for kabelsvaiing

Prinsippet for kabelsvaiingskontroll

Mitsubishi Electrics nye passive kabelsvaiingskontrollenhet påfører magnetisk kraft, kalt negativ stivhet, på den nedre enden av tauet. Negativ stivhet er et velkjent prinsipp som bruker en kraft i motsatt retning av en normal fjærs tilbakestillingskraft.

Hovedegenskaper

1)
Mer stabil heisdrift ved kraftig demping av kabelsvaiing når bygningen svaier
– Den magnetiske kraften fra permanente magneter brukes til å forsterke svaiingen på kabelens endepunkt på toppen av heiskupeen i samsvar med amplituden.
– Det å senke kabelens resonansfrekvens, eller frekvensen den har en tendens til å svaie på, gjør det vanskelig for bygningen og kablene å gi resonans, og demper dermed kabelsvaiingen kraftig.
– Ved å redusere driftsavbrudd bidrar enheten til å stabilisere heisdriften.

Negativ stivhet oppnås ved å plassere permanente magneter vendt mot hverandre for å omgi kabelen. Den negative stivhetskraften virker i samme retning som kabelsvaiingen, og øker svaiamplituden ved kabelens endepunkt som om endepunktet ikke var festet (en kabel med én fri ende har en lavere resonansfrekvens enn en kabel med to festede ender). Som et resultat av dette svaier bygningen og kabelen ved forskjellige frekvenser slik at de ikke gir resonans, og kabelsvaiingen dempes sterkt. Bruk av permanente magneter gjør at heisdriften stabiliseres uten bruk av strøm.
2)
Vellykkede vibrasjonsdempingstester på faktiske heiser
En test som simulerte en bygning som svaiet på grunn av et lavfrekvent jordskjelv, viste at, sammenlignet med en kabel uten en passiv kabelsvaiingskontrollenhet, kunne kabelsvaiingen reduseres med minst 55 % (størrelse på svaiing på midten av den udempede kabelen = 1).
I en test som ble utført ved Mitsubishi Electrics heistesttårn «SOLAÉ» (173 meter høyt) ved Inazawa Works i Japan, ble den øvre enden av en kabel rystet ved en frekvens som simulerer en bygnings svaiing på grunn av den lavfrekvente bakkebevegelsen under et jordskjelv. Uten dempningsenhet overskred kabelsvaiingen selskapets anbefalte terskel for å stanse heisdriften. Når dempningsenheten ble brukt, falt imidlertid kabelsvaiingen under terskelen.

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.