FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3245

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

Mitsubishi Electric utvikler visualiseringsteknologi for strømstyringsbruk i hjemmet

Beregner strømforbruket til husholdningsapparater uten behov for ekstra utstyr

PDF-versjon (PDF:434.0KB)

TOKYO, 29. januar 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har utviklet ny teknologi som gjør det mulig å ekstrapolere det anslåtte strømforbruket til individuelle husholdningsapparater fra det totale strømforbruket til hver husholdning. Den nye løsningen, som er et resultat av felles forskning med Tohoku Electric Power Co., Inc., bruker Mitsubishi Electrics banebrytende AI-teknologi Maisart®* til å anslå strømforbruket med en høy grad av nøyaktighet uten behov for å installere nye måleinstrumenter.

* Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in Technology (Mitsubishi Electrics AI skaper det aller beste innen teknologi)

Med denne nye teknologien tar Mitsubishi Electric Corporation sikte på å stimulere tilbudet av nye tjenester ved å bruke strømforbruksdata fra kraftselskaper og for øke bevisstheten om energisparing i hjemmet. Løsningen er allerede tatt i bruk i en energisparingshjelpetjeneste under Customer-Assisted Smarter Project som Tohoku Electric Power Co., Inc. startet opp i juli 2018.**

** Se pressemelding fra Tohoku Electric Power Co., Inc. på http://www.tohoku-epco.co.jp/news/normal/1197475_1049.html

0129-a_img

Oversikt over visualisering av strømforbruksdetaljer

Bakgrunn

Smartmålere som måler strømforbruket i husholdningen med jevne mellomrom, blir stadig vanligere. Eksisterende smartmålere måler bare det totale strømforbruket i hele huset, men det er et økende behov for å vite strømforbruket til individuelle husholdningsapparater. Teknisk sett gjør installering av en strømsensor i boligens sikringsskap det mulig å overvåke strømforbruket til hvert apparat, men kostnadene ved å installere slike sensorer kan være uoverkommelige. Mitsubishi Electric Corporation har derfor utviklet denne nye teknologien for å visualisere strømforbruk, som bruker kunstig intelligens (AI) til å ekstrapolere strømforbruket til individuelle husholdningsapparater fra strømforbruket til hele huset med en høy grad av nøyaktighet.

Viktige funksjoner

1)
Bruker AI-teknologi til å anslå strømforbruket til individuelle husholdningsapparater uten behov for ekstra måleenheter
– Kunstig intelligens brukes til å ekstrapolere strømforbruket til hvert husholdningsapparat fra strømforbruksdataene for hele huset, som målt av en smartmåler.
– Det er ikke nødvendig å installere nye måleinstrumenter siden eksisterende smartmålere brukes.
– Mengden data som samles inn og lagres, er bare 1 % av det som kreves av konvensjonelle beregningsmetoder.

Ved bruk av kunstig intelligens trekkes vanlige mønstre for strømbruk ut fra data som familiesammensetning og egenskapene til husholdningsapparatene. Strømforbruket til hvert husholdningsapparat ekstrapoleres deretter fra strømforbruksdataene for hele huset målt av en smartmåler. Tradisjonelle metoder måler strømforbruket til individuelle husholdningsapparater i intervaller på 10 sekunder eller mindre ved hjelp av en strømsensor eller annen måleinnretning. Denne nye teknologien bruker imidlertid de eksisterende dataene som er registrert av smartmålere, så det er ikke nødvendig å installere nye måleinstrumenter. Dermed kan mengden lagrede data reduseres til 1 % eller mindre av det som kreves av eksisterende metoder, noe som igjen reduserer mengden beregning som kreves for å gi estimater.
2)
Typiske mønstre gjør det mulig å anslå strømforbruket for hvert husholdningsapparat med høy grad av nøyaktighet
– AI-funksjonaliteten utfører en tretrinns klynging basert på strømforbruket til hele huset og hvert husholdningsapparat som måles på forhånd i overvåkede hus, i tillegg til informasjon om sammensetningen av familien og husholdningsapparatene de eier.
– Et typisk mønster opprettes ved hjelp av AI, som korrigerer svingninger som skyldes variasjoner i daglig aktivitetstid og grupperer sammen hus med lignende strømforbruksegenskaper.
– AI-funksjonaliteten velger automatisk det typiske mønsteret som ligner mest, noe som reduserer feil ved å bruke faktiske verdier og oppnår et høyt nøyaktighetsnivå.

AI-funksjonaliteten utfører tretrinns klynging basert på strømforbruket til hele huset og hvert husholdningsapparat samt på attributter som familiesammensetning og antall og type husholdningsapparater. Hus med lignende strømforbruk grupperes automatisk, og representative verdier for hver gruppe opprettes som et typisk mønster. Ved å absorbere mindre tidsvariasjoner i aktiviteter som varierer avhengig av dag og familie, for eksempel oppvåkning, matlaging og klokkeslettet familiemedlemmer kommer hjem på, beregner den kunstige intelligensen i tillegg korrelasjonen mellom det typiske mønsteret og de målte dataene for å beregne strømforbruket mer nøyaktig (se fig. Siden AI-funksjonaliteten automatisk velger det typiske mønsteret som ligner mest, reduseres avviket fra faktiske verdier, og det oppnås et meget nøyaktig estimat.

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.