FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3244

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

Mitsubishi Electric utvikler forbedret teknologi for påvisning av tsunamier

Vil bidra til tidligere og mer nøyaktig påvisning av tsunamier og legge til rette for evakuering i tide

PDF-versjon (PDF:191.4KB)

Tokyo, 25. Januar 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har utviklet en høyfrekvent havoverflateradarteknologi som gir detaljert måling av tsunamihavnivåer, noe som gir mer nøyaktig påvisning i rett tid av de mange bølgefrontene til tsunamier. Teknologien er i stand til å påvise tsunamier med en så lav falsk alarm-rate som 0,1 % og anslå havnivåene til en nøyaktighet på innenfor 50 cm*, en forbedring på over 1 m nøyaktighet i forhold til konvensjonell teknologi. Dette muliggjør tidligere og mer nøyaktig beregning av størrelsen på en tsunami, og legger dermed til rette for evakuering i tide og minimering av antallet døde og sårede. I tiden fremover vil selskapet fortsette å utvikle teknologien sammen med universiteter, med sikte på at den skal være tilgjengelig for salg innen år 2025.

* hvis måleområdet for radaren er på under 50 km. Ytelsen avhenger av målingsforhold som havets tilstand og annet

Høyfrekvente havoverflateradarer av typen levert av Mitsubishi Electric siden 1999 er utformet for å overvåke vanlige havstrømmer, men kan ikke påvise tsunamier. Etter det store jordskjelvet i Øst-Japan 11. mars 2011, som utløste en enorm, dødelig tsunami, ble det rapportert at tsunamien faktisk hadde blitt påvist av oseanografiske radarer. Som et resultat av dette begynte Mitsubishi Electric å arbeide med teknologi for påvisning av mange bølgefronter ved tsunamier ved hjelp av høyfrekvent havoverflateradar. Selskapet håper at den forbedrede teknologien vil bidra til å redusere ytterligere tap av liv som følge av tsunamier.

Tsunamihendelse / Konvensjonell metode / Foreslått metode (simulering av Mitsubishi Electric)

Ifølge Japan Society of Civil Engineers kan oseanografiske radarer observere havoverflatestrømmer opptil 50 km fra land. Tsunamier kan nå en hastighet på 98 km/t ved en skrånende havdybde på 300 m, så en tsunami 50 km fra land kan nå kysten på 30 minutter. Urban Renaissance Agency har fastslått at en forhåndsvarsling på 10 minutter er nødvendig for å evakuere de fleste kystsamfunnene som er truet av en tsunami som nærmer seg.

Mitsubishi Electric utviklet til å begynne med verdens første høyfrekvente havoverflateradar som gir forbedret tsunamiovervåkingsnøyaktighet, som kunngjort i februar 2015.** Teknologien er nå ytterligere forbedret, slik at den kan påvise en tsunamis mange bølgefronter ved å måle hastigheten på havoverflaten og beregne nøyaktig havnivå ved hjelp av høyfrekvent havoverflateradarteknologi.

** Mitsubishi Electric's New Technologies Enhance Tsunami Radar Monitoring
http://www.mitsubishielectric.com/news/2015/0217-e.html (17. februar 2015)

Mitsubishi Electrics teknologi forbedrer nøyaktigheten av tsunamipåvisning ved å fokusere på tsunamiegenskapene i områder med bølgefronter med høy flythastighet. Ved å bruke en merkevarebeskyttet algoritme anslår den tsunamiens bølgefrontegenskaper ved å referere til en rekke mulige typer og kan dermed beregne reiseretningen. Den anslår også høyden på tsunamien ut fra Doppler-hastigheter som er samlet inn fra bølgefrontdata. Dette gjør det mulig å påvise tsunamier med en så lav falsk alarm-rate som 0,1 % og forbedrer nøyaktigheten av tsunamihavnivåanslagene til innenfor 50 cm, en forbedring på over 1 m nøyaktighet i forhold til konvensjonell teknologi. Dette muliggjør tidligere og mer nøyaktig beregning av størrelsen på en tsunami.

Bruken av høyfrekvente radiobølger av typen som brukes til oseanografiske radarer, gjør at informasjon kan samles inn i områder som strekker seg mer enn 20 km fra land. Tradisjonelle radarmetoder som bruker mikrobølger og bøyer, er begrenset til synslinje på grunn av jordens krumning.

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.