FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3243

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

Mitsubishi Electric utvikler spaltet bølgeledergruppeantenne i injeksjonsformstøpt harpiks med høy ytelse

Vil tilby viktige fordeler for vær-, lufthavn- og fjernsensorradar samt satellittkommunikasjon

PDF-versjon (PDF:418.9KB)

TOKYO, 25. januar 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har utviklet en spaltet bølgeledergruppeantenne laget av injeksjonsformstøpt harpiks som er påvist å overgå konvensjonelle patch-gruppeantenner når det gjelder sidelobeegenskaper*, krysspolariseringsegenskaper** og elektrisk strømeffektivitet***, i tillegg til at den gir redusert vekt og reduserte kostnader. Med Mitsubishi Electrics nye antenne vil radarsystemer kunne oppnå forbedret observasjonsområde og -nøyaktighet og trådløse kommunikasjonssystemer oppnå større kommunikasjonskapasitet og -hastighet. Selskapet vil nå begynne å ta i bruk antennen på ulike bruksområder, inkludert som vær-, lufthavn- og fjernsensorradar samt satellittkommunikasjoner.

* Indeks for radiobølgeutslipp i unødvendige retninger
** Indeks for radiobølgeamplitude med unødvendig polarisering
*** Forhold mellom strøminntak og utstrålt effekt

Prototype på bølgeledergruppeantenne i injeksjonsformstøpt harpiks

Antennen er laget med harpiksinjeksjonsformstøpning for redusert vekt og lave kostnader. Harpiks forvrenges imidlertid lett på grunn av varme sammenlignet med metall, så harpiksstøpte bølgelederdeler må sikres med skruer, noe som krever skruehull som kan redusere antennens elektriske ytelse. Mitsubishi Electric løste dette problemet med en merkevarebeskyttet «knast-irisstruktur», som omfatter små, runde «knast»-fremspring for skruehull og en «iris»-membranbølgeleder for å justere elektriske egenskaper (en del av knasten og ribbestrukturen fungerer som iris). Antennen oppnår også bransjeledende ytelse takket være de merkevarebeskyttede strukturene: «knast-irisstruktur» og «ny kantstruktur», som er et gjerde som bukter seg langs bølgelederen for å kontrollere strålingen fra spaltene. Resultatet er at den nye antennens injeksjonsformstøpte utforming opprettholder høy ytelse, og den veier 40 % mindre og koster 90 % mindre enn konvensjonelle metallversjoner.

Mitsubishi Electric utviklet antennen sammen med Hiroshima Institute of Technology, og fikk støtte fra Japan Science and Technology Agencys A-STEP-program under et prosjekt med tittelen «Utvikling av en ny bølgelederantenne med harpikskant og svært lav sidelobe». For prosjektet ble det produsert en prototype på en stor gruppeantenne som består av rundt 2000 elementer, og den ble også evaluert. I tester viste antennen høy ytelse, inkludert 60 % demping av sidelobe, 90 % reduksjon av krysspolarisering og 10 % større elektrisk strømeffektivitet sammenlignet med konvensjonelle patch-gruppeantenner.

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.