FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3241

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

Mitsubishi Electric utvikler smart, naturlig HMI for smartmobilitet

Identifiserer objekter som ikke er i førerens synslinje, og muliggjør verbale, naturlige dialoger med navigasjonssystemet

PDF-versjon (PDF:228.0KB)

Tokyo, 22. januar 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har utviklet et smart, naturlig brukergrensesnitt (HMI – Human Machine Interface) for biler ved å ta i bruk sin merkevarebeskyttede teknologi for kunstig intelligens, Maisart ®*, for smartmobilitet. Etter å ha gjenkjent retningen føreren vender mot, bruker teknologien Smart Notifications for å varsle føreren om objekter utenfor synsvidde. HMIs Natural Navigation-system reagerer alltid på verbale forespørsler i naturlige, toveis samtaler om kjøreruter osv. uten at du trenger å trykke på en knapp eller bruke triggerord.

*Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology (Mitsubishi Electrics AI skaper det aller beste innen teknologi)

Eksempel på smartvarsling

Førerassistansesystemer utstyrt med kameraer og/eller sensorer, som blir stadig vanligere, er utformet for å oppdage objekter mer effektivt enn førere. Talegjenkjenningsteknologi er også allerede montert i noen bilnavigasjonssystemer. Konvensjonelle førerassistansesystemer oppdager objekter (biler, fotgjengere osv.) og gir deretter beskjed til føreren. Noen ganger kan imidlertid førere bli irriterte og ignorere slike varsler, og vage, ensidige varsler kan føre til at førere tar feil vei. Som svar på disse begrensningene har Mitsubishi Electric nå utviklet teknologier for Smart Notifications og Natural Navigation, som forventes å bidra til sikrere og mer praktisk kjøring.

Smart Notifications kombinerer Maisart-teknologi for bildegjenkjenning og informasjon fra innebygde videokameraer for å gjenkjenne potensielt farlige objekter, for eksempel biler, mennesker og andre objekter som beveger seg, og som er plassert utenfor førerens synsfelt. Retningen føreren er vendt mot, registreres av et førerovervåkingssystem (DMS – Driver Monitoring System), som overvåker føreren med et kamera og sammenligner retningene på objekter som beveger seg, og ansiktsretningen for å anslå førerens dødvinkler. På grunnlag av dette gir det varsler via skjermer og alarmer. Tester utført av Mitsubishi Electric viste at systemet er svært effektivt når det gjelder å oppdage objekter og få førerens oppmerksomhet.

Ved hjelp av Natural Navigation kan føreren stille spørsmål om ruter på en samtalelignende måte uten å måtte trykke på en knapp eller bruke triggerord. Systemet registrerer når førerens munn er åpen og forstår talemeldinger ved hjelp av DMS og en serie mikrofoner (flere mikrofoner som synkroniserer innspilt lyd). En viktig faktor er at systemet gjenkjenner ikke bare tale, men skiller også mellom spørsmål som er ment for navigasjonssystemet, og ikke-relaterte samtaler med andre passasjerer. Føreren kan koble inn systemet med en samtaleliknende dialog for å gi og motta informasjon på en svært naturlig måte.

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.