TOKYO, 22. januar 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at CDP, et globalt offentliggjøringssystem som oppmuntrer selskaper og byer til å administrere de miljømessige påvirkningene på en ansvarlig måte, har gitt Mitsubishi Electric den høyeste rangeringen, oppføring på A-listen i kategoriene klima og vann, for tredje år på rad. Topprangeringen anerkjenner miljøfokuset i Mitsubishi Electrics forretningsvirksomhet og mål samt selskapets betimelige og passende deling av informasjon.

Mitsubishi Electrics nylige initiativer for å bevare vannressurser inkluderer effektiv styring av vannforbruk og -utslipp på de innenlandske og utenlandske produksjonsbasene, reduksjon av vannforbruk gjennom vannkonservering og gjenbruk samt ved å fremme mer effektiv bruk av vann. Ytterligere initiativer omfatter utvikling av vannrenseteknologi som benytter ozon osv., samt levering av vannrensesystemer for vannforsynings- og kloakksystemer, fabrikker og offentlige anlegg.

I henhold til selskapets Miljøvisjon 2021, som fokuserer på å realisere lavkarbonsamfunn, gjenvinningsbaserte samfunn samt økt respekt for biologisk mangfold, styrker Mitsubishi Electric sitt miljøforvaltningsgrunnlag og fremmer miljøtiltak for å bli et «globalt, ledende grønt selskap». Mitsubishi Electric har også en langsiktig miljøvisjon om å oppnå bærekraftige utviklingsmål i løpet av de neste 10 til 30 årene. Videre bidrar selskapet til økt velstand ved å støtte realiseringen av bærekraftige samfunn og trygge, pålitelige og komfortable livsstiler, inkludert ved å redusere miljøpåvirkningen fra global produksjon, relaterte verdikjeder og offentlig infrastruktur.

CDP er en ideell organisasjon som arbeider for å styrke global informasjonsdeling. CDP distribuerer miljøundersøkelser om emner som klimaendringer, vannsikkerhet, skoger, forsyningskjeder og byer til bedrifter og kommuner og vurderer deretter svarene for å hjelpe investorer med å ta velinformerte beslutninger.

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.