FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3237

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

Mitsubishi Electric utvikler digitalt styrt GaN-forsterker med ultrabredbånd for mobile basestasjoner

Forventes å bidra til kommunikasjon med stor kapasitet og å redusere strømforbruket til mobile basestasjoner

PDF-versjon (PDF:241.1KB)

TOKYO, 10. januar 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har utviklet verdens første* digitalt styrte galliumnitridforsterker (GaN) med ultrabredbånd, som er kompatibel med et verdensledende utvalg av bånd på under 6 GHz fokusert på femte generasjons (5G) mobile kommunikasjonssystemer. Med en effektivitetsklassifisering** på over 40 % forventes forsterkeren å bidra til kommunikasjon med stor kapasitet og å redusere strømforbruket til mobile basestasjoner.

*i henhold til Mitsubishi Electrics forskning, oppdatert 10. januar 2019
** Utgangseffektnivå som tilsvarer et modulert signal på 6,5 dB PAPR (peak-to-average power ratio)

Digitalt styrt GaN-forsterker med ultrabredbånd

Viktige funksjoner

1)
Ny lastmodulering oppnår bredbåndsdrift og bidrar til kommunikasjon med stor kapasitet
– Mitsubishi Electrics nye digitalt styrte GaN-forsterker med ultrabredbånd bruker en avansert lastmoduleringskrets med to parallelle GaN-transistorer. Kretsen utvider båndbredden for lastmodulering, en nøkkelfaktor for forsterkerens høyeffektive drift, for bredbåndsdrift (1,4-4,8GHz).
– Forsterkerens bredbåndsdrift støtter flere frekvensbånd.
2)
Digital styring gir høyeffektiv drift og reduserer strømforbruket til mobile basestasjoner
– Digitalt styrte inngangssignaler for forsterkeren realiserer høyeffektiv lastmodulering på over 40 % over 110 % av den fraksjonelle båndbredden. Digital styring benytter en læringsfunksjon basert på Maisart®***.
– Forbedret effektivitet for forsterkeren bidrar til å redusere strømforbruket i mobile basestasjoner.
*Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in Technology (Mitsubishi Electrics AI skaper det aller beste innen teknologi)

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.