FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3232

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

Mitsubishi Electric lanserer CC-Link IE TSN-kompatible fabrikkautomatiseringsprodukter

Vil bidra til smart fabrikk-konstruksjon ved å realisere e-F@ctory-løsning med TSN-teknologi

PDF-versjon (PDF:296.2KB)

TOKYO, 27. november 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag lanseringen av fabrikkautomatiseringsprodukter, som programmerbare kontrollenheter, industri-PC-er, servoforsterkere, GOT menneske-maskin-grensesnitt, vekselrettere og roboter som er kompatible med CC-Link IE TSN, verdens første industrielle åpne nettverk som bruker tidssensitiv nettverksteknologi (TSN)*. CC-Link IE TSN støtter TSN-teknologi som sikrer styringskommunikasjon i sanntid på kommunikasjonslaget for produksjon, selv når det er integrert med IT-systemet på det øverste nivået og blandet med andre åpne nettverk. Lanseringen av disse nye produktene vil ytterligere forbedre den integrerte fabrikkautomatiseringsløsningen e-F@ctory** ved å bruke Det industrielle tingenes internett (IIoT) og Edge Computing, noe som vil bidra til å realisere en smart fabrikkløsning.

* Forbedret versjon av standard Ethernet som blander forskjellige protokoller ved hjelp av tidsdelingsmetoden.
**Integrert fabrikkautomatiseringsløsning med en kombinasjon av fabrikkautomatisering og IT-teknologi, som gir løsninger for å redusere de totale kostnadene forbundet med utvikling, produksjon og vedlikehold.

CC-Link IE TSN-logomerke

Hovedegenskaper

1)
Fabrikkautomatisering med TSN-teknologi gir fleksibel IIoT-systemarkitektur
– Bruk av TSN-teknologi gjør det mulig å integrere maskinstyring og kommunikasjon av informasjon på én Ethernet-kabel, som gir fleksibel systemkonfigurasjon med standard Ethernet-enheter. TSN muliggjør deterministiske meldinger for kommunikasjon som krever styring i sanntid, mens informasjon kommuniseres ved hjelp av generelt Ethernet, som gjør det enkelt å realisere store industrielle nettverkssystemer.
– TSN muliggjør kommunikasjon med IT-systemet, uten at det påvirker styringen av det totale produksjonssystemet, for å støtte etableringen av et Edge Computing-system som samarbeider med Edgecross og IIoT-systemet gjennom sømløs kommunikasjon med det øvre IT-systemet.
2)
Bevegelsesstyring med høy hastighet og høy nøyaktighet bidrar til forbedret produktivitet
– Styringskommunikasjon med høy hastighet ved hjelp av CC-Link IE TSN-protokollen reduserer syklustiden for utstyr og system ytterligere, noe som gir betydelig forbedret produktivitet. I tillegg forbedrer bevegelsesstyring med høy nøyaktighet produksjonskvaliteten.
– Slave-til-slave-funksjonen gir synkron kommunikasjon mellom slaveenheter*** uten å bruke en styringsmaster. Synkron styring med høy nøyaktighet uten dødtid er mulig.
*** Drivrelaterte produkter som servoforsterkere og vekselrettere, sammen med eksterne I/U-er
3)
Enklere systemkonfigurasjon med merkevarebeskyttet teknologi
– Intuitivt konstruksjonsverktøy finner automatisk TSN-kompatible produkter på nettverket, som reduserer systeminstallasjonstiden betraktelig.
– Automatisk parameterregistrering fra master-stasjonen til slave-stasjonene reduserer installasjonstiden når systemet utvides, tilkoblede enheter legges til og moduler skiftes, noe som reduserer de totale vedlikeholdskostnadene.

Lanseringsplan

Mitsubishi Electric vil fortsette å utvikle kompatible produkter, og noen av disse vil leveres fra og med våren 2019.

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.