FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3229

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

Mitsubishi Electric skal stille ut på EcoPro 2018

Vil presentere utstillinger som demonstrerer øko-vennlige miljøløsninger for planeten

PDF-versjon (PDF:188.0KB)

TOKYO, 22. november 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at tilhørende selskaper skal vise frem bærekraftige produkter og grønn teknologi på miljøutstillingen EcoPro 2018, som finner sted i utstillingskomplekset Tokyo Big Sight i perioden 6.–8. desember.

Mitsubishi Electrics stand (nr. 5-026, East Hall 5) vil presentere en rekke miljøtiltak iverksatt av Mitsubishi Electric, organisert under temaet Mitsubishi Electrics miljøendringer: mønsterpraksis for atomsfæren, jorden og vannet (Best Practices for Atmosphere, Earth and Water). Utstillingene vil fokusere på banebrytende teknologi og produkter for bruksområder fra boliger til verdensrommet. De vil vise hvordan Mitsubishi Electric, som et globalt, ledende grønt selskap, bidrar til en miljøvennlig hverdag og økt bærekraft, blant annet gjennom mål for bærekraftig utvikling (SDGs: sustainable development goals).

Mitsubishi Electrics stand sett utenfra

Soner og hovedutstillinger

Standen er delt inn i fire soner der ulike produkter og teknologier vil bli presentert, for å oppfordre besøkende til å tenke på å arbeide mot en grønnere fremtid sammen med Mitsubishi Electric.

Verdensrommet
I sonen Verdensrommet vises eksempler på målinger av klimaendringene og satellitter produsert av Mitsubishi Electric for å gjøre slike målinger, inkludert «IBUKI-2» (GOSAT-2) satellitt-2 for observasjon av drivhusgasser, «DAICHI-2» (ALOS-2) satellitt-2 for avanserte landobservasjoner og de geostasjonære meteorologiske satellittene «Himawari-8/9».
Atmosfæren
Denne sonen viser de årlige endringene i mengden CO2 i atmosfæren målt med GOSAT. Andre utstillinger presenterer teknologier for smart strømforsyning, grønne klimaanlegg og en banebrytende teknologi for luftrensing i rom.
Jorden
Denne sonen viser hvordan grøntarealet på planeten minker i henhold til målinger som er gjort med ALOS-2. Det presenteres også en gård med el-drift, initiativer for biologisk mangfold ved selskapets anlegg og resirkulering av plast som brukes i husholdningsapparater.
Vannet
I sonen Vannet vises de detaljerte bevegelsen til en ødeleggende tyfon, som er registrert med Himawari-8. Der presenteres også elektrisk drevet vannrensing ved hjelp av en ozongenerator og et system for å forutsi skybrudd basert på avansert teknologi for å registrere vanndamp i luften.

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.