FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3227

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

Mitsubishi Electric skal levere energistyringssystem og strømrensere til verdens største energilagringssystem

Vil bidra til stabil strømforsyning fra store vindturbiner

PDF-versjon (PDF:211.9KB)

TOKYO, 19. november 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har mottatt en bestilling på deres energistyringssystem BLEnDer® RE for å overvåke og kontrollere batteriladerne med overspenningsbeskyttelse og strømrenserne (PCS) i det selskapet tror vil bli verdens største energilagringssystem (240 MW utgangseffekt og 720 MWh nominell kapasitet) ved Kita-Toyotomi transformatorstasjon i Toyotomi i Teshio på Hokkaido, som eies av North Hokkaido Wind Energy Transmission Corporation. Bestillingen kommer fra Chiyoda Corporation, som skal stå for utforming, utvikling og bygging for Grid Reinforcement Pilot Project for Wind Turbines, som ledes av North Hokkaido Wind Energy Transmission Corporation i regi av Økonomi-, handels- og industridepartementets Naturressurs- og energibyrå. Energilagringssystemet forventes å bli satt i drift innen mars 2023.

Grid Reinforcement Pilot Project for Wind Turbines

Øvre Hokkaido i Nord-Japan har gunstige vindforhold og rikelig med åpent terreng, noe som gjør området egnet for vindturbiner. Leverandører av fornybar energi har søkt om å bygge vindparker i området, men som etter hvert som det blir flere og flere av disse vindparkene, kommer svingninger i utgangseffekten i økende grad til å påvirke balansen mellom strømbehov og -levering. Følgelig må energilagringssystemer innføres for å forbedre balanse og dermed styrke nettet med stabil strømforsyning.
Under pilotprosjektet kommer Hokkaido Wind Energy Transmission Corporation til å introdusere overføringsanlegg og høykapasitets energilagringssystemer slik at grupper av store vindturbiner på over 500 MW kan kobles til nettet i Nord-Hokkaido.

BLEnDer® RE

Energistyringssystemet BLEnDer® RE overvåker og styrer batterier for forsyning av fornybar energi. Systemet, som inneholder Mitsubishi Electrics pålitelige energistyringsteknologi for stabil strømforsyning, vil bidra til å balansere strømbehovet og -forsyningen, for eksempel overskuddsstrøm fra fornybar energi, og følger Hokkaidos strenge nettlover for tilkobling av private genereringssystemer (vindturbin og solceller) til nett for å selge strøm til elverk.

* BLEnDer er et registrert varemerke for Mitsubishi Electric Corporation.

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.