FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3225

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

U.S. Nuclear Regulatory Commission godtar MELTAC Nplus S for bruk i amerikanske kjernekraftverk

Kontroll- og overvåkingssystem av høy kvalitet, som allerede er i bruk ved 38 kjernekraftverk, vil bidra til pålitelighet i amerikanske kjernekraftverk

PDF-versjon (PDF:159.7KB)

TOKYO, 15. november 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har fått godkjennelse fra U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) for bruk av selskapets digitale sikkerhetssystemkontrollenhet MELTAC Nplus S i amerikanske kjernekraftverk. Mitsubishi Electric kommer følgelig til å markedsføre kontrollenheten MELTAC Nplus S som en løsning for aldrende og foreldede analoge eller digitale kontrollenheter på det amerikanske markedet.

MELTAC er et kontroll- og overvåkingssystem som støtter sikker drift av kjernekraftverk. MELTAC er anerkjent for sin pålitelighet og kvalitet, og er tatt i bruk i 38 kjernekraftverk, hovedsakelig i Japan og Kina. MELTAC Nplus S ble utviklet under Mitsubishi Electrics kvalitetssikringsprogram som er i fullt samsvar med kriteriene i 10 CFR 50 Appendix B*, en forskrift som regulerer sikkerhetssystemer ved amerikanske kjernekraftverk**.

* 10 CFR 50 Appendix B «Quality Assurance Criteria for Nuclear Power Plants and Fuel Reprocessing Plants» er en av NRCs reguleringskrav som definerer kvalitetssikringskriterier for amerikanske kjernekraftverk og brenselreprosesseringsanlegg
** Kritiske systemer som overvåker anleggsparametere som f.eks. trykk, temperatur og nøytronfluks i reaktorer.

Takahisa Kurokawa, adm. dir. for Energy Systems Center, Mitsubishi Electric Corporation, sier: «Digitale instrumenter og kontrollsystemoppgraderinger i amerikanske kjernekraftverk må oppfylle strenge reguleringskrav fra NRC. For å oppfylle disse kravene utviklet vi et kvalitetssikringsprogram (QAP) som samsvarer med 10 CFR 50 Appendix B, for å oppnå intern kontroll over alle sider ved utforming, produksjon og testing av MELTAC Nplus S.»

I over 40 år har Mitsubishi Electric levert instrumenter og kontrollsystemer til japanske og kinesiske kjernekraftverk. NRCs nylige godkjenning av MELTAC Nplus S for bruk i amerikanske kjernekraftverk gjør at Mitsubishi Electric kan levere sine produkttjenester og relaterte utformings- og testingstjenester av høy kvalitet til amerikanske kjernekraftverkskunder som trenger å oppgradere analoge og digitale sikkerhetssystemer som har vært brukt i mange år. Det vil også gjøre det mulig for selskapet å svare på etterspørselen etter disse tjenestene fra nyere kraftverk i USA.

Mitsubishi Electric planlegger i tillegg å ta i bruk MELTAC-løsningen i den lille, modulære SMR-160 reaktoren*** som er under utvikling i fellesskap av Mitsubishi Electric og Holtec International, et ledende energiteknologiselskap.

*** En nestegenerasjons liten reaktor med overlegen sikkerhet og pålitelighet, med en naturlig nedkjølingsmulighet i tilfelle eventuelle ulykker. Se https://smrllc.com/news-videos/videos/smr-160-essentials/ for mer informasjon om SMR-160

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.