FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3220

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

Mitsubishi Electrics nye energistyringsteknologi bruker elektriske kjøretøyer som akkumulatorer

Senker strømkostnader ved å optimalisere lading og utlading av elektriske kjøretøyer

PDF-versjon (PDF:398.7KB)

TOKYO, 25. oktober 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har utviklet en teknologi for effektiv styring av solcellesystemer og andre strømgenererende systemer samt lading/utlading av elektriske kjøretøyer (EV – Electric Vehicles) parkert på selskapets områder. Ved å ikke bare optimalisere tidsplanene for lading av elkjøretøyer, men også tappe strømmen i dem tilbake til selskapet, samt optimalisere driften av solcellesystemer og andre strømgenererende systemer i henhold til den varierende enhetspris på elektrisitet som selges på strømnettet, gjør Mitsubishi Electrics nye system det mulig for bedrifter å redusere strømkostnadene sine.

I november kommer Mitsubishi Electric og datterselskapet Mitsubishi Electric (China) Co., Ltd. til å utføre en felles demonstrasjonstest av den nye teknologien på fabrikken til Mitsubishi Electric Automotive (China) Co., Ltd. i Changshu i Kina, hvor bruken av EV-er forventes å vokse raskt.

I tiden fremover vil Mitsubishi Electric fortsette med forskning og utvikling av den nye energiforvaltningsteknologien med mål om enda høyere effektivitet og ytelse. Ved å kombinere teknologien med selskapets energistyringssystemer, forventer de dessuten å kontinuerlig utvide den energirelaterte virksomheten.

Energistyringssystem for strømgenerering og strømlagring

Funksjoner

1)
Reduserer brukernes strømkostnader med 5 % ved å optimalisere tidsplaner for EV-lading/utlading
Mitsubishi Electrics nye løsning bruker et flerveis strømkondisjoneringssystem (PCS – Power Conditioning System) for å redusere eller forskyve bruken av nettstrøm i tidsperioder med høy strømkostnad ved å beregne minimerte strømkostnader, koordinere lading/utlading av elkjøretøyer parkert ved brukerens bedrift med bruk av solceller og andre strømgenererende systemer og beregne etterspørsel og strømgenerering fra solceller på forhånd. En matematisk programmering som integrerer en patentert modell, brukes til å beregne en optimalisert plan for strømgenerering på stedet og EV-lading/-utlading basert på inndata som kontraktert strøm fra strømnettet, strømenhetspriser, strømbehov og forventet bruk av EV-er i bilparken under begrensningene for mottatt strømkapasitet, balansen mellom tilbud og etterspørsel samt de maksimale og minimale ladings-/utladingsnivåene til EV-er og batterier på stedet.

Konvensjonelle energistyringssystemer angir en grenseverdi for å forhindre at brukerens strømbehov overstiger den kontrakterte strømmen fra strømnettet. EV-er lades på forhånd, slik at de kan utlades hvis strømbehovet overskrider grenseverdien. Hvis en rekke EV-er uventet må brukes utenfor stedet, kan dette imidlertid føre til behov for å lade EV-er når strømenhetsprisen fortsatt er relativt høy.

I simuleringer med en nedskalert 1 : 10-modell av en fabrikk med 1000 ansatte, typisk strømbehov og EV-bruk ble det oppdaget at strømkostnadene i forbindelse med bruk av ti EV-er var 5 % lavere enn uten bruk av energistyringssystem.
2)
Bruker flertrinnsstyring for å minimere strømkostnadsøkninger i tilfelle uventet EV-bruk
EV-driftsplanen og -ladings-/utladingsplanen optimaliseres regelmessig gjennom bruk av en «éndagsplan» som beregnes flere ganger hver dag for å fastsette ladings-/utladingsplanen for det neste døgnet, en «korrigeringsplan» som beregnes med noen minutters mellomrom for å raffinere planer for de neste timene, samt en «styringskommando» som beregnes med noen sekunders mellomrom. Samtidig overvåker systemet kontinuerlig mengden elektrisitet som kjøpes fra strømnettet, samt ladetilstanden for EV-er parkert på selskapets områder.

Konvensjonelle energistyringssystemer korrigerer planer når strømgenerering fra solceller eller strømbehovet avviker vesentlig fra den prosjekterte éndagsplanen. Siden disse systemene imidlertid ikke tar med faktorer som forsinkede EV-er eller utilstrekkelig ladede EV-er med i beregningen, er det noen ganger ikke til å unngå at det kjøpes strøm i perioder med høyere priser, noe som resulterer i høyere kostnader for selskapet.

Mitsubishi Electrics system overvåker regelmessig statusen for EV-er som er koblet til eller fra PCS, minimerer energikostnader ved å bruke tilkoblede EV-er som akkumulatorer og raffinerer ladings-/utladingsplanen med noen minutters mellomrom og minimerer dermed strømkostnadsøkninger på grunn av uventet bruk av EV-er.

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.