FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE Nr. 3204

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

Mitsubishi Electric skal levere terminaldopplerlidar til Meteo-France for forbedret fly- og lufttrafikksikkerhet ved klart vær på Nice Cote d'Azur lufthavn

Selskapets første terminaldopplerlidarlevering i Europa vil støtte strategien for å utvide det globale salget til 2,5 milliarder yen innen mars 2021

PDF-versjon (PDF:377.9KB)

TOKYO, 12. juli 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har vunnet en kontrakt med Météo-France, den nasjonale meteorologitjenesten i Frankrike, om å levere et terminaldopplerlidarsystem (DIABREZZATM A-serien) for bruk ved Nice Côte d'Azur lufthavn, Frankrikes nest travleste internasjonale flyplass, som håndterte 13,3 millioner passasjerer i 2017. Mitsubishi Electric vil levere sin første terminaldopplerlidar i Europa med denne ordren. Selskapet har som mål å utvide værradar- og lidarvirksomheten, inkludert terminaldopplerlidar, i globale markeder til nettosalg på ca. 2,5 milliarder yen innen mars 2021.

Størrelse 2,6 x 1,9 x 2,2 m (B x D x H)
Vekt 2 t eller mindre

Terminaldopplerlidar i DIABREZZATM A-serien

Verken terminaldopplerværradarsystemet for å oppdage vindskjær rundt flyplasser eller radar som bruker mikrobølger for å måle nedbør, er effektive i klart vær. For å maksimere forebygging av flyulykker på grunn av vindskjær er detektering påkrevd under alle forhold, ikke bare ved nedbør, noe som er grunnen til at integrering av radar og lidar er spesielt avgjørende for store flyplasser.

En terminaldopplerlidar overfører laserstråler og registrerer deretter lys reflektert av støv og andre partikler i luften, noe som gjør det mulig for systemet å måle vindhastigheten i synslinjen med dopplerfrekvensskiftet til det reflekterte lyset. Mitsubishi Electric har utviklet en planar bølgelederforsterker som utvider observasjonsområdet til vindhastigheten i synslinjen til mer enn 20 km og er i samsvar med standarder og anbefalte praksiser fra Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (International Civil Aviation Organization – ICAO), en organisasjon som sikrer at drift og forskrifter i forbindelse med sivil luftfart er i samsvar med internasjonale normer.

Mitsubishi Electric har levert terminaldopplerlidarsystemer til flyplasser siden 2015. Fem systemer levert av selskapet er for tiden i drift ved de internasjonale lufthavnene i Tokyo (Japan), Narita (Japan) og Hongkong (Kina). To til er planlagt levert til de internasjonale lufthavnene i Beijing Daxing (Kina) og Antalya (Tyrkia) i 2018, før leveringen til Nice Côte d'Azur lufthavn. I tiden fremover forventer Mitsubishi Electric å levere ytterligere systemer til internasjonale lufthavner i Europa og andre markeder med sikte på å utvide det globale nettosalget til 2,5 milliarder yen.

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.