TOKYO, 10. juli 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har blitt navngitt for andre år på rad som en del av FTSE4Good Index Series, inkludert FTSE Blossom Japan Index, en verdensledende indikator for sosialt ansvarlige investeringer (SRI) utviklet av FTSE Russell, som er eid av London Stock Exchange.

FTSE4Good Index Series, inkludert FTSE Blossom Japan Index, ble opprettett av den globale indeksleverandøren FTSE Russell for å måle ytelsen til selskaper som satser på sterk praksis innen miljø, samfunn og ledelse (ESG). FTSE4Good-indeksene brukes av en rekke aktører i markedet for å opprette og vurdere ansvarlige investeringsfond og andre produkter.

Mitsubishi Electric er opptatt av å oppfylle FNs mål for bærekraftig utvikling (SDG = Sustainable Development Goals). Selskapet jobber for å oppnå kontinuerlig innovasjon, noe som vil gi økt vekst som et «globalt, ledende grønt selskap» og bidra til å skape bærekraftige samfunn med den tryggheten og komforten som er uttrykt i Mitsubishi Electrics slagord, Changes for the Better (Endringer til det bedre).

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.