TOKYO, 29. juni 2018 Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag den umiddelbare utsendelsen av Mitsubishi Electric Groups miljørapport, som dokumenterer resultatene og det som er oppnådd i forbindelse med miljøtiltak utført i regnskapsåret som ble avsluttet i mars 2018.

Rapporten (www.MitsubishiElectric.com/company/environment) gjennomgår driften av Mitsubishi Electric og dets 107 japanske datterselskaper og 84 utenlandske datterselskaper, med fokus på tiltak som er gjennomført for å oppfylle mål og implementere retningslinjer som er angitt i Mitsubishi Electric Groups treårige miljøplan. Planen ble lansert i april 2015 som selskapets åttende treårsplan for miljøtiltak og legger vekt på fire aktivitetsområder: 1) bidra til å realisere lavkarbonsamfunn, 2) bidra til å skape gjenvinningsbaserte samfunn, 3) sikre balanse med naturen og 4) styrke gruppens miljøforvaltningsgrunnlag.

Mitsubishi Electric fortsetter å bane vei med miljøtiltak og tar hensyn til globale faktorer som å oppnå målene i FNs bærekraftsmål. Selskapet er fast bestemt på å bli et «globalt, ledende grønt selskap» som bidrar til å ta vare på miljøet gjennom produkter og tjenester samt å redusere miljøbelastningen fra produksjon.

Viktige initiativer og resultater

1)
Reduksjon av klimagasser fra produkter og produksjon
Mitsubishi Electric reduserte totale årlige klimagassutslipp til 1,27 millioner tonn i regnskapsåret, noe som var lavere enn målet på 1,37 millioner tonn, gjennom aktiviteter som utskifting av produksjonsanlegg og oppgradering av driftsprosesser. CO2-frie utslipp ble redusert til 190 000 tonn CO2-ekvivalenter, noe som var mye lavere enn målet på 220 000 tonn, hovedsakelig på grunn av bruk av kjølemidler med lav GWP-verdi (Global Warming Potential) og bedre gassfangst i fabrikker utenfor Japan. CO2 som stammer fra energiforbruk, ble redusert med 24 000 tonn, hovedsakelig gjennom å utskifte anlegg og forbedre produksjonseffektiviteten ved hjelp av IoT-teknologi (Tingenes internett). CO2-utslipp generert av 102 Mitsubishi Electric-øko-produkter, spesielt IT-produkter og elektroniske enheter, oppnådde et gjennomsnittlig reduksjonsforhold på 35 prosent, noe som var målet.
2)
Redusere ressursbruken
Mitsubishi Electric har redusert ressursbruken ved å velge ut spesifikke produkter for miniatyrisering og vektreduksjon. Det gjennomsnittlige reduksjonsforholdet i rapporteringsperioden var 40 prosent av nivået i regnskapsåret som ble avsluttet i mars 2001. Resultatet ble oppnådd på grunn av gjennomførte reduksjoner på 64 produkter, inkludert laserbearbeidingsmaskiner, LED-belysning og optiske telekommunikasjonsnettverk.
3)
Bevaring av biologisk mangfold
Aktiviteter for bevaring av biologisk mangfold, for eksempel studier av levende organismer, ble utført ved alle de 24 anleggene i Japan for å bidra til å bevare naturen, inkludert bevaring av sjeldne og endemiske arter. Rundt 15 000 personer, mange flere enn målet på 10 000, deltok i enten bedriftsopplegget Mitsubishi Electrics friluftsklasserom eller skogvernprosjektet Satoyama takket være nye arenaer og økt interesse blant lokale studenter.
4)
Miljøforvaltning
Miljømessige risikoer på 91 fabrikker over hele verden ble evaluert ved hjelp av en original indeks som dekker luftforurensning, vannforurensning, kjemiske stoffer, utslipp av drivhusgasser og avfallshåndtering. Som et resultat av ulike initiativer for å minimere risikoer på bestemte steder oppnådde Mitsubishi Electric og dets innenlandske og utenlandske datterselskaper gjennomsnittlige poengsummer på henholdsvis 99, 93 og 96 av 100 mulige.

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.