FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3196

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

Mitsubishi Electric underskriver FNs Global Compact

Vil følge opp bedriftens samfunnsansvar (CSR) basert på internasjonale normer for bærekraftig vekst

PDF-versjon (PDF:92.1KB)

TOKYO, 1. juni 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har signert FNs Global Compact (UNGC) rettet mot å fremme aktiviteter i forbindelse med bedriftens samfunnsansvar (CSR) basert på internasjonale normer. Selskapet ble registrert som UNGC-deltaker 31. mai.

Mitsubishi Electric har forpliktet seg til å bli et «globalt, ledende grønt selskap» ved å levere miljøvennlige produkter og tjenester og ved å gjennomføre produksjonsoperasjoner med redusert miljøpåvirkning i virksomheter som bidrar til samfunnet. Fremover vil selskapet gjennomføre CSR-aktivitetene sine i samsvar med prinsippene i UNGC, blant annet for å bidra til å nå FNs bærekraftsmål (SDG).

De ti prinsippene i FNs Global Compact

Menneskerettigheter
– Prinsipp 1: Bedrifter skal støtte og respektere beskyttelsen av internasjonalt erklærte menneskerettigheter, og
– Prinsipp 2: sørge for at de ikke er innblandet i misbruk av menneskerettigheter.
Arbeid
– Prinsipp 3: Bedrifter skal opprettholde organisasjonsfriheten og den effektive anerkjennelse av retten til kollektive forhandlinger.
– Prinsipp 4: eliminering av alle former for tvangsarbeid og obligatorisk arbeid.
– Prinsipp 5: effektiv avskaffelse av barnearbeid.
– Prinsipp 6: eliminering av diskriminering i forhold til sysselsetting og yrke.
Miljø
– Prinsipp 7: Bedrifter bes støtte en føre var-tilnærming til miljøutfordringer.
– Prinsipp 8: gjennomføre initiativer for å fremme større miljøansvar.
– Prinsipp 9: stimulere til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.
Antikorrupsjon
– Prinsipp 10: Bedrifter bør motarbeide korrupsjon i alle dets former, inkludert utpressing og bestikkelser.

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.