FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3195

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

Mitsubishi Electric skal dele ut nettbrett til ansatte for mer effektive og fleksible arbeidsmåter

PDF-versjon (PDF:177.2KB)

TOKYO, 31. mai 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de vil dele ut ca. 20 000 nettbrett til alle ansatte i Japan som for tiden bruker stasjonære PC-er, i henhold til en plan om å få effektive og mobile arbeidsmåter i selskapets innenlandske arbeidsstyrke innen mars 2019. Initiativet gjør at alle 30 000 ansatte som bruker PC blir mer fleksible, noe som forventes å redusere arbeidstiden med sju timer per person per måned i gjennomsnitt. Det forventes også å redusere papirutskriftskostnader med 20 % gjennom mer papirløst arbeid og senke reiseutgiftene med 10 % gjennom økt bruk av elektroniske møter og nettkonferanser.

Digitalisering av møter kommer til å redusere både utskrift og arkivering samt den totale tiden som er nødvendig for å holde møter, takket være raskere beslutninger. Eksterne møter kan holdes når som helst og inkludere personer lokalisert hvor som helst, og dermed fjernes behovet for at deltakerne bruker tid og penger på reise bare for å møtes. Tynne, lette 2-i-1 bærbare PC-er kan brukes ikke bare som bærbare PC-er, men også som nettbrett til å utføre oppgaver som berøringspaneloperasjoner eller ta notater med en elektronisk penn.

Siden april 2016 har Mitsubishi Electric fremmet nyskapende arbeidsmåter for å hjelpe ansatte med å oppnå bedre balanse mellom arbeid og fritid og for å opprettholde deres mentale og fysiske helse. Et av de viktigste tiltakene har vært å forbedre bedriftens effektivitet ved å forkorte møtesakslister, senke møtefrekvensen og redusere mengden materialer som trengs til møter. Slike initiativer har blitt gjennomført med fire grunnleggende mål i tankene: forbedre produktiviteten gjennom mer strømlinjeformet arbeid, heve både ytelse og effektivitet, forbedre både arbeid og fritid samt styrke kommunikasjon internt på arbeidsplassen.

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.