TOKYO, 24. april 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har lansert sin niende treårs miljøplan, som er i overensstemmelse med Miljøvisjon 2021, en langsiktig miljøstrategi som slutter i 2021, Mitsubishi Electrics 100-årsjubileum. Planen er tilpasset fem av FNs 17 mål for bærekraftig utvikling (SDG), inkludert rimelig og ren energi (nr. 7) og klimatiltak (nr. 13).

Mitsubishi Electric har implementert treårige miljøplaner siden 1993, med sikte på å bli et globalt, ledende grønt selskap. Den nye planen fokuserer på å oppnå mål i Miljøvisjon 2021, inkludert reduksjoner av klimagassutslipp, ressursbruk osv., fra et middels til langsiktig perspektiv basert på Paris-avtalen og på bakgrunn av forventet global vannmangel i fremtiden.

Reduksjon av klimagasser

Ved slutten av regnskapsåret i mars 2021 har Mitsubishi Electric som mål å redusere de totale årlige utslippene av klimagasser, inkludert gasser som karbondioksid, svovelheksafluorid, perfluorkarbon og hydrofluorkarbon til 1,47 millioner tonn på et CO2-ekvivalent grunnlag. Dette er et ambisiøst mål sammenlignet med en norm på 2,64 millioner tonn. Normen er basert på CO2-utslipp i regnskapsåret 1991 på et ikke-konsolidert grunnlag, CO2-utslipp i skatteåret 2001 ved tilknyttede selskaper basert i Japan og ikke-CO2-utslipp på både ikke-konsolidert grunnlag og fra tilknyttede selskaper basert i Japan, og CO2- og ikke-CO2-utslipp i skatteåret 2006 fra tilknyttede selskaper utenfor Japan. I tillegg til å utvikle et detaljert veikart for lavkarbonsamfunn planlegger Mitsubishi Electric å sette et vitenskapsbasert mål (SBT – Science-based Target) og få det godkjent av SBTi-teamet (Science-Based Targets Initiative) innen regnskapsåret 2020. Innsats for å forbedre energieffektiviteten til produkter fra Mitsubishi Electric Group forventes å redusere CO2-utslipp som genereres ved bruk av disse produktene, med 35 % i gjennomsnitt.

Gjenvinning

For å fremme effektiv bruk av vann vil Mitsubishi Electric fortsette å kontrollere mengden vann som brukes og slippes ut, samt redusere det totale vannforbruket gjennom vannsparing og -resirkulering, på 80 anlegg i Japan og i utlandet. Selskapet har satt seg et mål om å redusere vannintensitet for totalt vannforbruk med 1 % i året sammenlignet med skatteåret 2011. I tillegg er avfallssorterings- og gjenvinningstiltak rettet mot å oppnå en sluttavfallshåndtering på mindre enn 0,1 % ved Mitsubishi Electrics anlegg og anleggene til tilknyttede japanske selskaper og mindre enn 0,5 % på anleggene til partnerselskap utenfor Japan. Ressursbruken forventes å falle til 40 % av nivået i regnskapsåret 2001 gjennom lettere og mer kompakte produkter.

Bevaring av biologisk mangfold

På alle produksjonssteder i Japan vil Mitsubishi Electric bidra til bevaring av det biologiske mangfoldet. Pågående aktiviteter inkluderer beskyttelse av stedegne arter, kontroll av ikke-innfødte arter og etablere grøntområder som passer til omkringliggende økosystemer. Alle slike aktiviteter vil være i overensstemmelse med Aichi Biodiversity Targets, og studier av lokal fauna skal være gjennomført innen regnskapsåret 2018. Aktiviteter for å øke offentlig bevissthet om naturen i Japan, nemlig Mitsubishi Electrics friluftsklasserom og skogvernprosjektet Satoyama, har som mål å tiltrekke seg totalt 51 000 deltakere, en økning fra 39 000 per mars 2018.

Miljøforvaltning

Mitsubishi Electric vil redusere miljørisikoen fra fabrikkene og forbedre miljøforvaltningen ved å forbedre overvåkingen av miljøvernlover og -forskrifter, for eksempel europeiske forskrifter om kjemiske stoffer, og ved å utvikle teknologier som er tilpasset lovendringer ved alle fabrikker utenfor Japan.

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.