FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3180

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

Mitsubishi Electric leverer radioutstyr for kommunikasjonsbasert togkontrollsystem på Tokyo Metros Marunouchi-linje

Svært pålitelig kommunikasjon vil øke jernbanesikkerhet og -pålitelighet

PDF-versjon (PDF:141.9KB)

TOKYO, 22. februar 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har levert en bestilling fra Tokyo Metro Co., Ltd på radioutstyr som skal brukes i det som antas å være Japans første kommunikasjonsbaserte togkontrollsystem (CBTC) for T-baner. Leveransen omfatter radioutstyr langs ruten for en gren av Tokyo Metros Marunouchi-linje mellom stasjonene Nakano-sakaue og Honancho og radioutstyr om bord for et tog som skal brukes på linjen til verifiseringsformål.

Tokyo Metro vil evaluere og verifisere utstyret gjennom prøvedrift, med sikte på full kommersiell bruk på hele Marunouchi-linjen ved slutten av regnskapsåret 2023.

Tog med radioutstyr om bord

Radioutstyr langs ruten

CBTC-systemer brukes til å oppgradere registreringen av togplasseringer og administrasjon av togintervaller (mellomrom), som vanligvis utføres med utstyr langs ruten (for eksempel sporkretser og signaler). CBTC-systemer kan spesielt forbedre togdrift med høy tetthet og redusere vedlikeholdskostnader for utstyr langs ruten. Økende krav om å sørge for trygge og sikre jernbanesystemer skaper imidlertid behov for avanserte sikkerhetsløsninger og avansert radioutstyr som er svært motstandsdyktig mot radiobølgeinterferens.

Mitsubishi Electric kunne imøtekomme disse kravene ved å utnytte radiokommunikasjonsteknologi som selskapet har forbedret gjennom mange år på områder som inkluderer luftfart. Selskapet vil nå hjelpe Tokyo Metro med verifikasjonstester av det nylig leverte radioutstyret langs ruten og om bord, med sikte på å lansere et kommersielt CBTC-system ved utgangen av regnskapsåret 2023. Fremover forventer Mitsubishi Electric å utvide sin virksomhet innen transportsystemer ved å levere forskjellige jernbanesignalsystemer til jernbaner rundt om i verden.

Funksjoner

1)
Stabil radiokommunikasjon og høy motstand mot radiobølgeinterferens
– Pålitelig, kontinuerlig kommunikasjon virkeliggjøres på grunn av motstand mot interferens fra annet radioutstyr, selv på stasjoner eller i byområder med tette radiobølger.
– Svært pålitelige kommunikasjonsdata på grunn av minimert innvirkning fra radiointerferensstøy
2)
Trygg og sikker togkontroll takket være avansert sikkerhetssystem
– Kommunikasjoner med høy sikkerhet mellom utstyr om bord og utstyr langs ruten oppnås med Mitsubishi Electrics merkevarebeskyttede godkjenningsalgoritme for å hindre uautorisert tilgang.
– Krypteringsnøkkeladministrasjon for å redusere risikoen for lekkasje av informasjon eller dataforfalskning på grunn av en krypteringsnøkkellekkasje.
– Samsvar med avanserte sikkerhetskrav til CBTC-systemer for å gi trygg og sikker togadministrasjon.
3)
Optimalisert antall og plassering av radioutstyr langs ruten for minimerte kostnader
– Mitsubishi Electrics merkevarebeskyttede algoritme reduserte tiden det tok å simulere radiobølgespredning (redusert fra dager til bare noen timer) når simuleringer ble utført.
– Simuleringer med høy nøyaktighet gjorde at antallet og plasseringen av radioutstyr langs ruten kunne optimaliseres for å redusere utstyrskostnader, samtidig som den nødvendige radiobølgeintensiteten ble opprettholdt.

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.