FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3178

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

Mitsubishi Electrics nye fabrikk med integrert automatisering skal produsere vakuumavbrytere og vakuumskillebrytere

Bygget for innovativ, effektiv IoT-basert produksjon basert på «e-F@ctory»-konseptet

PDF-versjon (PDF:150.9KB)

TOKYO, 20. februar 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har fullført byggingen av en fabrikk med integrert automatisering for produksjon av vakuumavbrytere og -skillebrytere på Power Distribution Systems Center i Marugame i Japan. Den nye fabrikken skal bruke Mitsubishi Electrics e-F@ctory-konsept med integrert automatisering basert på IoT-teknologier for å oppnå høy effektivitet, høy produktivitet og minimerte kostnader. Det totale salget av vakuumavbrytere og vakuumskillebrytere forventes å stige til 12 milliarder yen innen 2025.

Ny vakuumavbryter- og -skillebryterfabrikk med integrert automatisering

Selskapets e-F@ctory-konsept benytter avansert teknologi for å visualisere informasjon og integrere med avanserte produksjonssystemer. Den nye fabrikken benytter denne kunnskapen til å samle produksjonsinformasjon, fra bestillinger via montering til forsendelser, for forbedret produktivitet og produktkvalitet. e-F@ctory-konseptet vil også brukes til å forbedre syklushastigheter og forkorte ledetider.

Oppetiden for produksjonslinjen med integrert automatisering maksimeres gjennom delvis innføring av automatiske monterings- og testenheter for vakuumavbrytere og vakuumskillebrytere, som tidligere var desentralisert innenfor Power Distribution Systems Center.

Fabrikken er den første som tar i bruk Mitsubishi Electrics D-SMiree-system* for middels- og lavspente likestrømfordelingssystemer for spenninger på opptil 1500 V DC. I tillegg vil den nye fabrikken ta i bruk avansert energisparingsutstyr og teknologi for visualisering av energitap for å minimere miljøpåvirkningen og energiforbruket.

* D-SMiree – Diamond-Smart Medium Voltage Direct Current Distribution Network System for Innovative Reliable Economical Ecology

Oversikt over den nye fabrikken

Beliggenhet 8 Horai-cho, Marugame, Kagawa Prefecture, Japan
Bygningsareal Ca. 12 900 m2 (gulvareal: ca. 14 200 m2)
Struktur To-etasjers stålkonstruksjon
Hovedutstyr Områder for produksjon, testing og kontorer for design, ingeniørarbeid og QC-avdelinger
Idriftssetting Juli 2018 (sekvensielt fra mars 2018)
Miljøtiltak Ca. 280 tonns reduksjon i årlige CO2-utslipp:
• solcelledrevet system (innledningsvis 200 kW, deretter 600 kW innen 2020)
• høyeffektivt utstyr (LED-belysning, transformator osv.)
• strålingsklimaanlegg
• D-SMiree-system for middels- og lavspent DC-fordeling

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.