FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3177

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

Ny teknologi utvikler metallignende overflater i displayer

Justerer glans og skyggelegging i sanntid i henhold til personens synsvinkel

PDF-versjon (PDF:169.8KB)

TOKYO, 14. februar 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har utviklet en realistisk «teksturuttrykksteknologi» som heter Real Texture, og som får kjøretøydisplayer og digitale skilt til å fremstå som realistiske metallignende overflater for å gjøre dem mer visuelt tiltalende. Real Texture forventes å bli kommersialisert for kjøretøyinstrumentpaneler og skiltvisninger i nær fremtid.

Real Texture-funksjoner

– Kalibrerer kontrasterende lys og skygge for å lage realistiske overflateteksturer av ulike materialer.
– Simulerer lysrefleksjon i henhold til den sporede posisjonen til ansiktet til den som ser.
– Konstruerer stereografiske bilder ved å simulere de reflekterende egenskapene til ekte materialer.
– Skaper vakre gjengivelser av materialer som metaller og glass.
– Består av 2D-flatskjerm (stereografisk paralaksedisplay ikke nødvendig) og kamera for å spore ansiktsposisjonen til den som ser.

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.