FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3175

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

Mitsubishi Electric utvikler intelligent teknologi for trådløs kommunikasjon som støttes av kunstig intelligens

Forventes å bidra til å redusere størrelsen på og strømforbruket til IoT-enheter

PDF-versjon (PDF:217.7KB)

TOKYO, 14. februar 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har utviklet verdens første teknologi for trådløs kommunikasjon som er i stand til automatisk optimalisering ved hjelp av deres merkevareregistrerte teknologi for kunstig intelligens (AI), Maisart*, og avanserte digitale teknologi for å forbedre både ytelse og kapasitet. Tester har vist at forsterkeren oppnår dobbelt så høy vinning som normalt og forbedrer effektiviteten med 20 prosentpoeng sammenlignet med konvensjonelle systemer. Videre kan senderen bruke ulike tilgangsmodusstandarder for trådløs kommunikasjon mens den sender opptil tre vilkårlige driftsfrekvensbånd samtidig på én enkelt krets. Denne nyskapende teknologien, som inkluderer Mitsubishi Electrics merkevarebeskyttede AI og heldigitale teknologier, forventes å redusere strømforbruket betydelig, forbedre miniatyriseringen og støtte globaliseringen av multibånds IoT-utstyr for flere kommunikasjonsstandarder og -forskrifter.

*Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology (Mitsubishi Electrics AI skaper det aller beste innen teknologi)

Detaljer

1)
Teknologien, som bruker en merkevarebeskyttet AI-algoritme for intelligent styring og automatisk optimalisering av inngangssignalet og flere spenningskontroller på forsterkeren, kan brukes både på høy og meget lav utgangseffekt. Resultatet er redusert strømforbruk i kommunikasjonsutstyr sammenlignet med forsterkere som drives med konvensjonell teknologi. Under den gjeldende maskinvarekonfigurasjonen kan Mitsubishi Electrics AI-forsterker støtte frekvenser på opptil 3,8 GHz, som er egnet for bruk med 5G.
2)
Mitsubishi Electrics heldigitale senderteknologi bruker programvarekontroll for å støtte opptil tre vilkårlige driftsfrekvenser og kommunikasjonsstandarder samtidig på én krets. Den erstatter den tradisjonelle analoge senderen med en forenklet løsning – en nyskapende programmerbar digital koder som enkelt kan rekonfigureres med AI og programvaredefinert radio.

Ytelsen til ny intelligent teknologi for trådløs kommunikasjon som støttes av AI

  Vinning Effektivitet Bånd/standarder
Ny teknologi 15 dB 55% 3
Konvensjonell teknologi 12 dB 35% 1

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.