FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3173

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

Mitsubishi Electric er medutvikler av berøringsbasert grensesnitt for fjernkontroller for å gjøre det mulig for både blinde og seende å betjene enheter

– Svært brukervennlig grensesnitt induserer berøring –

PDF-versjon (PDF:291.5KB)

TOKYO, 14. februar 2018 Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de, i samarbeid med en skole for synshemmede, har utviklet et eksperimentelt fjernkontrollgrensesnitt som gjør at folk kan betjene utstyr enkelt ved hjelp av berøringssansen for å gjenkjenne de intuitive formene og bevegelsene til ulike kontroller.

Eksempler på nytt grensesnitt som brukes for fjernkontroll av klimaanlegg / Justering av luftstyrke ved å skyve kulene

Det eksperimentelle fjernkontrollgrensesnittet for klimaanlegg ble utviklet som en kasusstudie i samarbeid med lærere og elever ved en skole for synshemmede. De samme prinsippene for matchende høyder, former osv. som elevene lærer på skolen, ble tatt i bruk i utviklingen av det nye grensesnittet. Det unike grensesnittet bruker karakteristiske former, posisjoner og bevegelser for å markere klimaanleggets forskjellige modi og statusen for og betjeningen av hver funksjon, slik at synshemmede enkelt kan bekrefte og justere innstillinger.

Opplæring for å matche pinner og rør av samme lengde / Opplæring for å matche tilsvarende former og rammer

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.