FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3168

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

Mitsubishi Electrics nye, lille, rimelige gruppeantenne «REESA» oppnår stråleskanning med høy presisjon

PDF-versjon (PDF:400.1KB)

TOKYO, 6. februar 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har utviklet antennen REESA (Rotational Element Electronically Scanned Array – elektronisk skannet rotasjonselementmatrise), en liten, rimelig gruppeantenne som oppnår stråleskanning med høy presisjon ved å elektronisk rotere antenneelementer individuelt. REESA-antennen er egnet for radarsystemer på flyplasser, mobilsatellittkommunikasjonssystemer og mulige nye bruksområder som for eksempel mikrobølgebasert industrioppvarming og montering på droner for dataoverføring over lange avstander. Produktet er planlagt å være tilgjengelig for salg i 2020.

Viktige funksjoner

1)
Roterer antenneelementer individuelt for nøyaktig faseutjevning og stråleskanning
– Kontrollerer fase ved å rotere sirkulært polariserte antenneelementer enkeltvis ved hjelp av motorer
– Gir stråleskanning med høy presisjon ved å kontrollere fase i ca. tograders intervaller
– Mindre og rimeligere enn konvensjonelle mekanisk drevne parabolantenner og AESA-er (Active Electronically Scanned Arrays – aktive elektronisk skannede matriser)
2)
Oppnår høy effektivitet og lavt strømforbruk
– Bruker en hul bølgeleder til antennematingen for å oppnå høy effektivitet på 85 % i 12 GHz-båndet

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.