FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3163

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

Mitsubishi Electric utvikler plattform som gjør at smartapparater kan samarbeide

Vil forenkle autonome hjemmetjenester som ikke krever nettsky eller Internett-tilkobling

PDF-versjon (PDF:161.7KB)

TOKYO, 29. januar 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har utviklet en autonom plattform som gjør at nettverkskoblede smartapparater kan bruke sensorene sine og funksjonaliteten sin til samarbeide i nye hjemmetjenester uten behov for nettsky eller Internett-tilkobling. Ved å integrere aggregeringen av ulike funksjoner som er ikke mulig med individuelle apparater, forventes det at plattformen kommer til å gjøre det lettere å bruke en rekke samarbeidende smartapparater og relaterte tjenester for mer komfortable og praktiske boliger. Plattformen er planlagt å være tilgjengelig for salg i 2020.

Smartapparater som arbeider sammen i nye merverditjenester for boliger

Mitsubishi Electrics nye plattform vil støtte den pågående trenden med husholdningsapparater med stadig mer smarte funksjoner for nettverkskoblede miljøer. Plattformen omfatter teknologi som vil gjøre at apparater kan samarbeide med hverandre uten tilkobling til en nettsky eller Internett, og støtte nye tjenester som ikke kunne vært implementert med individuelle apparater. Resultatet blir mer komfortable og praktiske boligmiljøer der beboerne ikke vil måtte betjene eller justere smartapparatene sine daglig.

Mitsubishi Electric har utviklet et lett programvarebibliotek som krever minneplass på bare rundt tre megabyte. Dette gjør at plattformen kan kjøre selv på mikrokontrollere med lav spesifikasjon som f.eks. de som brukes i smartapparater. Plattformen gjør det også mulig å legge til nyinnkjøpte smartapparater sømløst i nettverket.

Fremover vil Mitsubishi Electric fortsette å utvikle sin sky- og internettfrie plattform for å muliggjøre samarbeid mellom stadig mer sofistikerte nettverkskoblede apparater for intuitive, helautomatiske tjenester som ikke krever daglig betjening eller justering fra brukerne.

Patenter

Teknologien som er kunngjort i denne pressemeldingen, har to patentanmeldelser i Japan og én utenfor Japan.

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.