FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3160

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

Mitsubishi Electric navngitt på CDPs A-lister over leverandører for klima og vann

Får fire A-listeanerkjennelser for andre året på rad

PDF-versjon (PDF:90.7KB)

TOKYO, 11. januar 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at CDP, et globalt offentliggjøringssystem som gjør det mulig for selskaper og byer å måle og forvalte sin egen miljøpåvirkning, har gitt selskapet A-listerangeringer for fremragende klima- og vannforvaltningspraksis som Mitsubishi Electric iverksetter i forsyningskjedeprogrammene sine. Dette er andre året på rad at Mitsubishi Electric havner på disse lederlistene.

A-listerangeringer er basert på spørreskjemaer sendt til leverandører i forsyningskjedene til CDPs medlemsbedrifter.

CDP kunngjorde også i oktober 2017 at Mitsubishi Electric hadde blitt navngitt på CDPs separate A-lister for klima 2017 og vann 2017, begge for andre året på rad, som en anerkjennelse av selskapets enestående innsats for henholdsvis å redusere klimaendringer og beskytte vannressurser.

Mitsubishi Electric er en leder innen utvikling og levering av avansert miljøteknologi som gjør det mulig for ulike globale selskaper å oppnå forbedret bærekraft, sikkerhet, pålitelighet og komfort til fordel for det globale samfunnet. Basert på dets Miljøvisjon 2021 bidrar selskapet til å skape resirkuleringsbaserte samfunn med lave karbonutslipp og vern av biologisk mangfold. Mitsubishi Electric bidrar også til bærekraft ved stadig å redusere miljøpåvirkningen av produksjonsprosesser i dets globale verdikjeder og ved å utvikle produkter og tjenester med redusert påvirkning.

Om CDP

CDP er en internasjonal, ikke-statlig organisasjon som utfører undersøkelser, offentliggjør ytelse og evaluerer miljøaktivitetene til selskaper og byer. For øyeblikket er 803 institusjonelle investorer som forvalter eiendeler til en verdi av 100 billioner USD avhengig av informasjon fra CDP for å foreta ansvarlige investeringer når det gjelder klimaendringer, CDPs primære fokus, og 639 institusjonelle investorer som forvalter eiendeler til en verdi av 69 billioner USD, henviser til CDP-informasjon for å investere på en forsvarlig måte når det gjelder vannressurser. CDPs forsyningskjedeprogram gjør det mulig for medlemsbedriftene å evaluere miljøaktivitetene til leverandørene basert på CDPs offentliggjøringssystem. Informasjon om A-listeselskaper i forsyningskjeden vil bli gitt i CDPs forsyningskjederapport 2017/2018, som vil bli publisert på CDPs nettside 29. januar.

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.