FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3158

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

Mitsubishi Electric åpner fabrikk for romklimaanlegg i Tyrkia

Vil bidra til å utvide virksomheten for klimaanlegg og kjølesystemer i Tyrkia og Europa

PDF-versjon (PDF:153.5KB)

TOKYO, 11. desember 2017Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at den nye fabrikken Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim Anonim Şirketi, som er bygget for utvikling og produksjon av romklimaanlegg i Tyrkia, settes i drift den 12. desember. Mitsubishi Electric har som mål å utvide virksomheten i Tyrkia og Europa, der etterspørselen etter romklimaanlegg forventes å øke. Målet er en årlig produksjon på 500 000 sett (innendørs og utendørs enheter) innen utgangen av regnskapsåret som avsluttes i mars 2021.

Ny fabrikk

Informasjon om den nye fabrikken

Beliggenhet Manisa Organized Industrial Zone, Manisa i Tyrkia
Anleggsareal Anslått 60 000 kvadratmeter
Gulvareal Anslått 40 000 kvadratmeter
Idriftssetting 12. desember 2017
Produkter Romklimaanlegg
Produksjonskapasitet 500 000 sett (innendørs og utendørs enheter) årlig

Mål for den nye fabrikken

Mitsubishi Electrics virksomhet for klimaanlegg og kjølesystemer i Europa utvides stadig, og etterspørselen i Tyrkia forventes å øke i tråd med landets økonomiske vekst og befolkningsvekst. Den nye fabrikken forventes å være viktig for økt lokalisering som sikrer en fleksibel forsyningskjede som kan reagere på varierende etterspørsel og håndtere bestemte lokale markeder, preferanser og miljømessige krav i både Tyrkia og Europa.

Selskapsoversikt

Navn Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim Anonim Şirketi
Norsk: Mitsubishi Electric, produksjon av klimaanleggsystemer i Tyrkia, aksjeselskap
Konsernsjef Katsu Wada
Beliggenhet Manisa i Tyrkia
Kapital TRY 382,5 millioner (ca. JPY 11,5 milliarder) (Eierskap: heleid av Mitsubishi Electric Corporation)
Grunnlagt 4. april 2016
Ansatte 146 i desember 2017, ca. 400 innen utgangen av regnskapsåret som avsluttes mars 2021
Virksomhet Utvikling og produksjon av romklimaanlegg