FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3156

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

Mitsubishi Electric mottar bestilling for prototypversjoner av togtransformatorer fra franske statsbaner

Første japanske selskap til å bli sertifisert av SNCF som leverandør av fremdriftssystemer

PDF-versjon (PDF:172.8KB)

TOKYO, 5. desember 2017Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de blir det første japanske selskapet* til å levere prototypversjoner av togtransformatorer til de franske statsbaner (SNCF). Disse skal brukes på Z2N-togene og T4-kombitrikkene i Paris og forstedene. Bestillingene ble gjort mulig av at Mitsubishi Electric, som første japanske selskap, blir sertifisert av SNCF som leverandør av fremdriftssystemer med umiddelbar virking. Togtransformatorene til Z2N og T4 blir levert henholdsvis i februar og desember neste år.

* I henhold til Mitsubishi Electrics forskning, oppdatert 5. desember 2017

Z2N-tog

T4-kombitrikk

Togtransformator til Z2N

Prototypversjonen av togtransformatoren veier 400 kg mindre enn Z2Ns eksisterende teknologi takket være trekkabler i aluminium samtidig som omformingseffektiviteten er den samme eller bedre. Grensesnittutformingen er identisk med eksisterende utstyr, slik at utskiftningen ikke krever noen endring av togvognen.

Togtransformator til T4

Verdens første* togtransformator med naturlig luftkjøling på vogntaket gir en støyreduksjon på rundt 13 dB som følge av at den elektriske kjøleviften er fjernet. Strømtapet reduseres dessuten med 50 prosent i forhold til det eksisterende utstyret, noe som forbedrer energieffektiviteten betydelig. De fullstendig hermetiske belgtetningene med konstant trykk eliminerer behovet for regelmessig utskiftning av isolatoroljen, som forblir i et forseglet system og derfor ikke forringes. Dette fører til at de totale vedlikeholdskostnadene blir redusert.

Bakgrunn

I tillegg til å anskaffe ny høyhastighets- og forstadstog jobber SNCF også aktivt med å overhale eksisterende togsett. Ved å beholde vognene og bare skifte komponenter etter behov reduseres miljøbelastningen som følge av jernbanevirksomheten, og eksisterende ressurser utnyttes på en effektiv måte. I forbindelse med SNCFs overhaling denne gangen ba de Mitsubishi Electric om å senke vekten på Z2Ns togtransformator samt redusere energiforbruk og støy. Samtidig ba de om å øke levetiden på T4s togtransformator. Mitsubishi Electric mottok bestillingene etter å ha blitt sertifisert som offisiell leverandør på bakgrunn av SNCFs positive evaluering av selskapets teknologi og lange erfaring med utvikling og produksjon av togtransformatorer av høy kvalitet.

Fremtidig bruk

Transformatorene vil bli installert og deretter evaluert over en periode på ett år. Hvis alt går etter planen, vil SNCF komme med spesifikasjoner for masseproduksjon for begge togtransformatorene. Mitsubishi Electric har som mål å motta masseproduksjonsbestillinger på anbudene for begge produktene.

I tillegg vurderer Mitsubishi Electric å levere andre produkter til SNCF, én av de største jernbaneoperatørene i Europa, som utgangspunkt for å utvide virksomheten, inkludert overhalinger, i dette markedet.

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.