FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3154

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

Mitsubishi Electric utvider serien av integrerte 400 V energibesparende vekselrettere med AC-utgangsstrøm for stasjoner

Vil bidra til mer energieffektiv drift, selv på jernbanestasjoner med høye belastningskrav på 400 V strømfordelingskretser

PDF-versjon (PDF:161.1KB)

TOKYO, 27. november 2017Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de lanserer en ny integrert energibesparende vekselretter for stasjoner (S-EIV® – Station Energy Saving Inverter) med 400 V AC-utgangsstrøm for konvertering av overskytende regenerativ energi fra togbremsing til AC-strøm for stasjonsanlegg. Den nye 400 V AC S-EIV-en bidrar til enkel installasjon og mer energieffektiv drift, selv på jernbanestasjoner med høye belastningskrav på 400 V strømfordelingskretser. Selskapet kunngjorde også at den nye S-EIV-en vil bli installert på jernbanestasjoner eid av Tokyo Metro Co. Ltd. som tjener Tokyo by.

Den nye S-EIV-en tilbyr 400 V AC-utgangsstrøm med samme dimensjoner som forgjengeren med 200 V AC. Dens nye multifunksjonelle step-up-transformator fungerer som en filterreaktor for å redusere harmoniske oversvingninger i AC-utgangsstrømmen. Med tilgang foran for enkel kabling og vedlikehold blir det mulig med forskjellige installasjonsalternativer. Påliteligheten har blitt forbedret ved å legge til beskyttelses- og overvåkingsfunksjoner. En ny jordfeilkrets identifiserer raskt uventet strømflyt til jord via kabinettet på enheten, på grunn av forringet eller skadet isolasjon. Dette gir sikker nettsammenkobling og holdbarhet for utendørs bruk, sammen med kabinettets støvtette, sprutsikre og rustbestandige utforming. Forbedret overvåking av hovedkretsenheter og nettspenning bidrar til stabilitet for systemet og enkelt vedlikehold.

Systemkonfigurasjon for ny integrert 400 V S-EIV

Spesifikasjoner for nye integrerte 400V S-EIV

Inngangsspenning 1500, 750 eller 600 V DC
Utgangsspenning 400 V AC, trefaset, 50/60 Hz
Nominell utgangseffekt 200 kW i 30 sekunder hvert 3. minutt
Kjølesystem Selvkjølende
Installasjon Utendørs (enden av perrongen eller ved jernbanespor) eller innendørs

Sammenlignet med 200 V AC-systemer tas 400 V AC-systemer i bruk for fordelingskretser på stasjoner med spesielt store belastninger for å forhindre spenningsfall og redusere distribusjonstap, for å drive heiser eller rulletrapper på en effektiv måte. På grunn av kompatibiliteten med 400 V AC-systemer eliminerer den nye modellen step-up-transformatoren for den eksisterende 200 V AC S-EIV. Nye 400 V AC-S-EIV vil gjøre det enklere for jernbaneselskapene å ta i bruk S-EIV-er på stasjoner med store belastninger. Mitsubishi Electrics nye modell og eksisterende 200 V og batterimodeller tilbyr et bredt utvalg av løsninger.

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.