FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3151

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

Mitsubishi Electric kunngjør konsepter for avanserte togreiser

Barrierefri betaling, tilpassede tjenester om bord m.m.

PDF-versjon (PDF:190.2KB)

TOKYO, 20. november 2017Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag en rekke konseptuelle løsninger for mer praktiske og komfortable jernbanestasjoner og togvogner, inkludert forbedringer som barrierefri betaling på stasjoner, tilpassede tjenester om bord m.m. Konseptene vil bli utstilt på Mass-Trans Innovation Japan 2017 i utstillingskomplekset Makuhari Messe i Chiba i Japan fra 29. november til 1. desember.

Barrierefri betaling på stasjonen

Sikkerhetsovervåkingsskjerm for sporing på stasjonen

Skjerm for ombordtjenester

Funksjoner

1)
Barrierefri betaling på stasjoner
– Konseptet foreslår barrierefri betaling utstyrt med trådløs kommunikasjonsteknologi slik at passasjerene ikke trenger å dra et IC-kort over en leser. De bare går gjennom for å bli autorisert.
– Løsningen gjør det mulig for rullestolbrukere og folk med barnevogn eller stor bagasje å passere uten problemer.
– Autoriseringsstatusen og gangveien for hver passasjer vises på gulvet.
2)
Støtte for sporing på stasjonen av jernbaneoperatører
– Det overvåkes hvor personer befinner seg på stasjonen eller togene slik at ansatte kan gi hjelp når det er nødvendig, f.eks. til folk med funksjonshemninger, og for å unngå sniking.
– Hjelp og andre aktiviteter som pågår, er synlig for andre ansatte slik at servicen blir så god som mulig.
3)
Skjermer for praktiske, tilpassede tjenester om bord basert på IC-kort
– Med LCD-skjermer på seteryggene blir det mulig med merverditjenester om bord.
– Tilpassede tjenester er basert på informasjonen i IC-kortet til hver enkelt passasjer.
・alarmfunksjon basert på passasjerens registrerte reisemål, justert for togforsinkelser
・anbefalinger om servering om bord basert på personlige preferanser
・videoinnhold anbefalt i henhold til reisetider og alternativer for TV/radio
– Oppdateringer om forsinkelser i tillegg til annen informasjon og visualisering av hvor serveringsvognen befinner seg.

Folk blir stadig mer interessert i sømløs transport som gjør det mulig for alle å reise komfortabelt og nyte godt av nyttige tjenester. Selv om dagens automatiske billettporter lar de fleste passasjerene passere uten problemer, kan det være vanskelig for folk som sitter i rullestol, drar på stor bagasje eller går med barnevogn å dra et IC-kort over leseren og/eller få plass i en trang port. I tillegg er det økende behov for spesialisert hjelp og tilpasset service på tog.

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.