TOKYO, 17. november 2017Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at tilhørende selskaper skal stille ut bærekraftige produkter og grønn teknologi på EcoPro 2017, en av de største miljøutstillingene i Asia, som finner sted i utstillingskomplekset Tokyo Big Sight 7.–9. desember.

Mitsubishi Electrics stand (nr. 2-041, East Hall 2) vil presentere en rekke miljøtiltak iverksatt av Mitsubishi Electric, organisert under temaet Mitsubishi Electrics miljøendringer: Miljøorienterte liv begynner hjemme (Mitsubishi Electric’s Eco Changes: Eco-oriented Life Starting at Home). Utstillingene vil fokusere på banebrytende teknologi og produkter for bruksområder fra boliger til verdensrommet og vil vise hvordan Mitsubishi Electric bidrar til miljøvennlig liv og økt bærekraft i samfunnet, blant annet gjennom bærekraftige utviklingsmål (SDGs: sustainable developing goals).

Illustrasjon av Mitsubishi Electrics stand

Soner og hovedutstillinger

Standen vil presentere ulike produkter og teknologier, delt inn i tre soner, for å oppfordre besøkende til å tenke på å arbeide mot en bedre fremtid sammen med Mitsubishi Electric.

I hjemmet-sonen
Denne sonen vil ha to undertemaer: smarthusløsninger og miljøvennlige apparater. Den vil vise hvordan Mitsubishi Electric designer produkter og tjenester for miljøet og Smart Living, for eksempel nullenergiforbruk. Demonstrasjonene vil fokusere på energisparing og praktiske funksjoner i apparater som klimaanlegg, kjøleskap og varmtvannsberedere samt avansert gjenvinningsteknologi for brukt utstyr.

Utenfor hjemmet-sonen
Denne sonen vil vise hvordan Mitsubishi Electric benytter banebrytende teknologi for å hjelpe mennesker med å forbedre fremtiden, som for eksempel mobile kjøleskap som indonesiske fiskere bruker for å holde den daglige fangsten ferskere for bedre livskvalitet i den lille landsbyen deres. Andre utstillinger vil dekke teknologi for levering av elektrisitet til smarte samfunn, elektrisk drevet vannrensing og observasjonssatellitter.

CSR-sonen
Denne sonen vil presentere Mitsubishi Electrics samfunnsansvarsinitiativer (CSRs: corporate social responsibility) som fokuserer på miljøet, for eksempel skogvernprosjektet Satoyama og «friluftsklasserom» organisert for å fremme miljøbevissthet ved å lære lokalsamfunn om de lokale naturlige habitatene rundt dem.

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.