FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3145

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

Mitsubishi Electric skal bygge heisopplæringssenter på Inazawa Works i Japan

Nytt installasjonsopplæringssystem forventes å forbedre sikkerhet, sinnsro og komfort

PDF-versjon (PDF:115.7KB)

TOKYO, 1. november 2017Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de vil styrke utdanningssystemet sitt for installasjonsteknikere, blant annet ved å bygge et heisopplæringssenter på Inazawa Works, selskapets moderfabrikk for produksjon av heiser og rulletrapper. I lys av den økende globale etterspørselen etter heiser planlegger selskapet å bruke anlegget for å forbedre kvaliteten på heisinstallasjonene sine samt gi større sikkerhet, sinnsro og komfort. Opplæringssenteret har planlagt oppstart i oktober 2018. Målet er å øke antall nyinstallasjonsteknikere i Japan til 1000 og installasjonskontrollører utenfor Japan til 350 innen regnskapsåret som avsluttes i mars 2020.

Gjengivelse av heisopplæringssenteret

Detaljer om det nye opplæringssenteret

Beliggenhet 1 Hishi-machi, Inazawa, Aichi Prefecture, Japan
(lokalene til Mitsubishi Electric Corporations Inazawa Works)
Bygningens omkrets 411 m2 (gulvareal: 2182 m2) Idriftssetting Oktober 2018
Struktur Stålkonstruksjon (seks etasjer) Investering 990 millioner yen
Hovedutstyr • elleve sjakter for praktisk installasjonsopplæring
• åtte heiser for praktisk opplæring
• faresimulatorer

Bakgrunn og formål

Mitsubishi Electric har gitt praktisk opplæring i heisinstallasjon på opplæringsanleggene til tilknyttede selskaper i Japan og i utlandet. På grunn av at de globale markedene for heiser og rulletrapper fortsetter å vokse, står selskapet overfor en mangel på installasjonsteknikere, så de trenger omgående å utvide størrelsen på og ekspertisen til installasjonsarbeidsstyrken.

Det nye anlegget vil bli en del av et svært praktisk og effektivt nytt opplæringssystem. De nye læreplanene vil inkludere å arbeide på realistiske simulerte installasjonssteder, og sikkerhetsbevissthet vil bli forbedret gjennom opplæring med virtuell virkelighet (VR) og utvidet virkelighet (AR). Som resultat forventer selskapet å få til et raskere utdanningsløp som fokuserer på bruker- og teknikersikkerhet og installasjonskvalitet.

Funksjoner

1)
Utvidede læreplaner for å oppgradere installasjonsferdigheter og forbedre installasjonskvaliteten raskt
– Lærlingene vil bruke faktisk utstyr i svært realistiske simulerte miljøer og dra nytte av effektivt systematiserte opplæringsplaner
– System for sertifisering av ferdigheter vil bidra til å sikre installasjonskvalitet
2)
Empirisk opplæring i simulatorer for å styrke bevisstheten om potensielle farer og sikkerhet på arbeidsplassen
– Simulatorer med VR- og AR-teknologi vil gjøre at lærlinger kan oppleve farelignende tilstander som muligens kan oppstå på installasjonssteder
– Teknikere vil kunne mestre installasjonssikkerhetsprosedyrer ved å bruke faktisk utstyr for å få omfattende praksis i spesielle sikkerhetsforanstaltninger, som f.eks. bære tungt utstyr, sveising og arbeid i høyden
3)
Sterkere utdanning for lærlinger utenfor Japan for å bedre global installasjonskapasitet
– Styrket utdanning for installasjonskontrollører og det nye lærlingssertifiseringssystemet vil øke installasjonsferdigheter og sikkerhetsbevissthet i bedrifter som selger heiser og rulletrapper utenfor Japan.

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.